• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

הפרעות נשימה בקרב ילדים והקשר לדיכאון אמהי

חוקרים בחנו את ההשפעה של דיכאון ודחק אימהי במהלך ההיריון ועד 3 שנים לאחריו, ומצאו כי הם קשורים להופעת מחלות בדרכי הנשימה בקרב הצאצאים

דיכאון לאחר לידה, תינוק (צילום: אילוסטרציה)ש

חשיפה לדחק (stress) ולדיכאון מצד האם בגיל הרך ובתקופה הפרה-נאטלית נמצאה כקשורה להתפתחות של צפצופים חוזרניים בקרב ילדים צעירים.

במחקר שפורסם בכתב העת The Journal of Allergy and Clinical Immunology ניסו החוקרים לקבוע האם מתח ודיכאון מצד האם בשלב מוקדם של החיים קשורים לפנוטיפ של צפצופים לא אטופיים בקרב ילדים החיים בסביבה עירונית.

במסגרת מחקר ה-The Urban Environment and Childhood Asthma Study נבחנה קבוצה של ילדים משכונות עם הכנסה ממוצעת נמוכה, שנמצאים בסיכון גבוה לחלות באסתמה. ציוני הדחק והדיכאון של האם לפני ואחרי הלידה (עד גיל 3 שנים) הושוו עם פנוטיפים נשימתיים של הילדים עד גיל 10 שנים (רגרסיה מולטינומיאלית), הצטננות על פי דיווח עצמי (רגרסיה ליניארית) ואיתור נגיפים רספירטוריים (רגרסיית פואסון).

ציון הדיכאון אימהי, ובמידה פחותה מכך, ציון הדחק הנתפס על ידי האם, היו קשורים באופן חיובי לפנוטיפים של צפצופים מרובים. בפרט, מדדים מצטברים של דיכאון אימהי בשלוש השנים הראשונות היו קשורים לפנוטיפ של צפצוף בדרגה בינונית עם אטופיה בדרגה נמוכה (יחס סיכויים [OR], 1.13; [1.05, 1.21]; P<0.01).

בהתחשב באינדיקטורים לבריאות הנשימה ששימשו לזיהוי הפנוטיפים, נמצאו קשרים חיוביים רבים בין ציוני המתח ודיכאון מצד האם בתחילת החיים לבין שכיחות מוגברת של מחלות צפצופים, אך לא נמצאו קשרים עקביים עם התפקוד הריאתי, וזוהו מספר קשרים הפוכים לרגישות אלרגית. ציוני דחק ודיכאון אימהיים מצטברים היו מקושרים למספר מצטבר של מחלות בדרכי הנשימה עד גיל 3 שנים.

לסיכום, בקרב ילדים עירוניים הנמצאים בסיכון גבוה, דחק אימהי ודיכאון בתחילת החיים היו קשורים באופן חיובי למחלות בדרכי הנשימה ולפנוטיפ של צפצופים בדרה בינונית עם אטופיה בדרגה נמוכה. תוצאות אלו מצביעות על כך שטיפול במצבי דחק ודיכאון אצל אימהות טריות ואימהות לעתיד עשוי להפחית את התחלואה בנגיפים רספירטוריים, ואת ההופעה של צפצופים חוזרים בתקופת הגיל הרך ובצורות מסוימות של אסתמה בילדות.

מקור: 

Ramratnam, SK et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 Jul;148(1):120-127.doi: 10.1016/j.jaci.2021.03.005.

נושאים קשורים:  מחקרים,  צפצופים בנשימה,  דיכאון אימהי,  נגיפים נשימתיים
תגובות