• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

חקר החלל: תאי חיסון ייחודיים בדרכי האוויר

במאמר מוצג מחקר שבחן את אוכלוסיות תאי החיסון השוכנות בדרכי האוויר ומאפייניהן, וזיהה שתי תתי-קבוצות חדשות של מקרופאגים שלא היו מוכרות בעבר

תא מאקרופאג (הדמיית אילוסטרציה)

מקרופאגים הינם תאי החיסון השכיחים ביותר בנאדיות ובדרכי הנשימה הקטנות, והם נחשבים באופן מסורתי כאוכלוסיה הומוגנית בקרב אנשים בריאים. עם זאת, לא קיים גוף ידע מספק בנוגע לשאלה האם מתקיימות תת קבוצות נפרדות של מקרופאגים של דרכי האוויר בקרב בני אדם בריאים. ריצוף RNA מתא בודד מאפשר בחינה של הטרוגניות התעתיקים בין תאים שונים ואנשים שונים. כמו כן, הבנת הרפרטואר השמור של מקרופאגים של דרכי האוויר בבריאות חיונית להבנת הפעילות התאית בזמן מחלה.

בכתב העת American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine פורסם מחקר שביקש לקבוע את הטרוגניות התעתיקים בתאים אנושיים שנאספוממבוגרים בריאים באמצעות משטף ריאות (BAL).

במסגרת המחקר, עשרה נבדקים עברו ברונכוסקופיה עם BAL. תאים מן השטיפה עברו ריצוף RNA של תא בודד, וזוהו אוכלוסיות תאים ייחודיות והתפקודים המשוערים שלהן. בנוסף, בוצעה השוואה של פרופיל התעתיקים בין אנשים שונים.

שתי תת-קבוצות חדשות של מקרופאגים שוכני אוויר זוהו, והן התאפיינו בפרופילי ביטוי של גנים פרו-דלקתיים וגנים המקודדדים למטאלותיונאין (metallothionein). בנוסף הוגדרו תת קבוצות של תאים דמויי מונוציטים, ונערכה השוואה בינם לבין תאים מונונוקלאריים מן הדם ההיקפי. לבסוף, הושווה התכנון התאי הכללי של מקרופאגים ומונוציטים גלובלי בין גברים ונשים.

לסיכום, דרכי האוויר של בני אדם בריאים מכילות אוכלוסיות רבות של תאים מהשורה המילואידית, שהן שמורות מאוד בין אנשים שונים ובין גברים ונשים. מקרופאגים הינם אוכלוסיית התאים הגדולה ביותר השוכנת בדרכי האוויר הללו, כאשר אוכלוסייה זו מורכבת מתת קבוצות חדשות המוגדרות על ידי פרופילים גנטים הקשורים לדלקת וקשירת-מתכות. פרופיל התעתיקים של תאים דמויי מונוציטים השוכנים בדרכי האוויר דומים לאלו של תאי מחזור הדם, ומונוציטים אלו כוללים אוכלוסיה נדירה המוגדרת על ידי ביטוי של גנים לאינטראקציה בין תאים לתווך הבין תאי.

מחקר זה הוא הראשון שמתאר את ההטרוגניות השמורה של תאי החיסון בדרכי האוויר בקרב אנשים בריאים, וזוהו בו שתי תתי-קבוצות של מקרופאגים שלא היו מוכרות בעבר.

מקור: 

Mould, KJ et al. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2021 Apr 15;203(8):946-956. doi: 10.1164/rccm.202005-1989OC.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דרכי אוויר,  תאי חיסון,  מקרופאגים,  מונוציטים
תגובות