• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
איכות שינה

האם החמרה במצב הבסיסי של חולי CF משפיע גם על השינה ופעילות שלהם?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Sleep Medicine מצאו כי חולי CF סובלים מפגיעה בשינה באופן כללי וכי אשפוז והחמרה במצב הבסיסי שלהם נמצאו קשורים להחמרה במספר מדדי שינה

05.07.2021, 14:48

מטרת המחקר הייתה לנתח את השינויים בשינה ובפעילות של חולים עם ציסטיק פיברוזיס (Cystic Fibrosis-CF) במהלך אשפוז בבית החולים.

במחקר שתוצאותיו התפרסמו השתתפו 43 חולים עם CF אשר חולקו לשתי קבוצות; חולים בהחמרה (n=18) וחולים ללא החמרה (n=25) במצב הבסיסי שלהם. במהלך אשפוזם בבית החולים החוקרים השתמשו ב-Vitalog, שהינו מכשיר המזהה תנועות בשינה, על מנת לקבוע את משך השינה הכולל (Total Sleep Time-TST), הזמן במיטה (Time In Bed- TIB), יעילות השינה (Sleep Efficiency-SE) וסטיית התקן של TST עבור כל מטופל בנפרד (Intra Patient Standard Deviation-IPSD).

תוצאות המחקר הראו כי משך השינה הכולל היה 5.1±1.5 שעות (טווח של 0.6 ועד 7.9 שעות), משך הזמן במיטה היה 17.7±38 שעות (טווח של 5.6 ועד 23.9 שעות) יעילות השינה היתה 70±17% (טווח של 13.6-98.5%).

נמצא כי משך שינה כולל היה גבוה בקרב חולי CF שלא בהחמרה (5.3±1.4 שעות לעומת 4.8±1.6 שעות; p=0.008), בעוד זמן במיטה היה נמוך בקבוצת חולי CF ללא החמרה (17±3.7 שעות לעומת 18.5±3.8 שעות; p=0.002). החוקרים מצאו גם כי יעילות השינה הייתה גבוהה בקבוצת החולים ללא החמרה (73.1±14.6% לעומת 66.6±18.8%; p=0.002). יתרה מזאת, נמצא כי IPSD היה גבוה בחולים עם החמרה ב-CF שלהם לעומת קבוצת מקרי הביקורת (1.3±0.5 שעות לעומת 0.9+0.4 שעות; p=0.004).

מסקנת החוקרים הייתה כי באופן כללי לחולים עם CF נמצא שיש משך שינה קצר ויעילות שינה מופחתת. במהלך אשפוז בבית החולים חולים אלו הראו פעילות מופחתת. בחולים עם CF שחוו החמרה, איכות השינה ומשך השינה היו נמוכים באופן מובהק ביחס לקבוצת החולים ללא החמרה.

מקור: 

Carolin-MariaLinker, et al (2021). “Sleep assessment in cystic fibrosis patients using a minimal-impact biomotion system”. Sleep Medicine, July 2021. Vol. 83, p. 21-25.

נושאים קשורים:  איכות שינה,  משך זמן שינה קצר,  מחקרים,  סיסטיק פיברוזיס
תגובות