• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אסתמה

האם עישון של סבתא בזמן הריון עלול להשפיע על ריאותיו של העובר?

נמצא כי עישון על ידי הסבתא מצד האם מביא לעליה בשיעור האסתמה ולירידה בתפקודי הריאות בקרב נכדים בנים

15.06.2021, 12:45
הריון (אילוסטרציה)
הריון (אילוסטרציה)

הידע המחקרי אודות הקשר בין עישון במהלך ההריון בקרב סבתות לבין הסיכון לאסתמה ולתפקוד ריאות אצל נכדים הינו מוגבל. בכתב העת Thorax פורסם מחקר תלת-דורי שמטרתו לבחון קשר זה.

37,291 משתתפים (25,747 מבוגרים ו-11,544 ילדים) נכללו במחקר ה-Lifelines, מחקר פרוספקטיבי אורכי בן שלושה דורות בהולנד. בדיקת ספירומטריה זמינה נמצאה בקרב 69.5% ו-61.1% מכלל המבוגרים והילדים, בהתאמה. החוקרים עשו שימוש ברגרסיה לוגיסטית וליניארית לניתוח הקשר בין עישון של הסבתא במהלך ההיריון לבין (1) אסתמה, (2) אסתמה בגיל הרך (הופעה לפני גיל 6 שנים) ורמת תפקודי הריאות (3). עישון של סבתות מצד האם ומצד האב נבדקו באופן נפרד, ובניתוח הסטטיסטי בוצע ריבוד למבוגר/ ילד ועל פי המגדר. בנוסף, הניתוח הסטטיסטי תוקנן לפי מגדר, עישון נוכחי, משתני לידה ומצב סוציו-אקונומי.

באוכלוסייה הבוגרת, עישון של הסבתא מצד האם במהלך ההריון היה קשור לסיכון גבוה יותר לאסתמה (יחס סיכויים 1.38, רווח בר-סמך 95%: 1.06 - 1.79), אסתמה בגיל הרך (1.49, רווח בר-סמך 95%: 1.06-2.11) ויחס FEV1 /FVC% צפוי נמוך יותר (B:י1.04-, רווח בר-סמך 95%: -1.91 עד 0.16-) בקרב בנים. ממצאים אלה לא נצפו בניתוח נפרד שבוצע על ילדים שהשתתפו במחקר. בנוסף, לא זוהה קשר מובהק גם בין עישון סבתות מצד האב לאסתמה או תפקודי ריאות.

לסיכום, עישון של הסבתא מצד האם בזמן ההריון נמצא כקשור לסיכון גבוה יותר לאסתמה ולתפקודי ריאות ירודים יותר בקרב נכדים בנים, והשפעה הפוכה בקרב נכדים בנים מהדורות הבאים. בכך, המחקר מדגיש את ההשפעות השורשיות הבין-דוריות של עישון טבק.

מקור:

Mahon, Gillian M et al. Thorax. 2021 Feb 4;76(5):441-447. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-215232.

נושאים קשורים:  אסתמה,  תפקודי ריאות,  עישון,  הריון,  מחקרים
תגובות