• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
כנסים ומצגות

הקלטות ומצגות מהכנס השנתי של איגוד הריאות

התקיים ב-3-4 ביוני 2021

From Chronic Rejection to Chronic Lung Allograft Dysfunction (CLAD) Phenotypes Liran Levy, MD

Early Humoral Response Among Lung Transplant Recipients Vaccinated with BNT162b2 Vaccine Yael Shostak, MD

Clinical predictors and explant lung pathology of acute exacerbation of IPF Yaniv Dotan, MD/PhD

The matrix-fibroblast interplay contributes to HIF1a pathway activation: a possible therapeutic target in IPF Gali Epstein Shochet, PhD

Cell free DNA among COPD patients with stable disease and with acute exacerbation Ariel Rokach

Assessment of SARS-COV-2 Antibodies at Healthcare Workers Post Pfizer's BNT162B2 Vaccination - Results from Serological Survey Amir Bar-Shai

Clinical Significance of EBUS-TBNA Syringe Aspirate Material: A Prospective Study Ayal Romem, MD

COPD immunotherapy via neutrophil specific targeting Zvi G. Fridlender, MD MSc

Exploring factors associated with acquisition and chronicity of infection in bronchiectasis: a population-based study Rashed Shkeiri, MD

Residual Symptoms, lung function and Imaging findings in patients recovering from SARS-CoV-2 infection Fares Darawshy, MD

Ultrafine particles and Cadmium in Exhaled Breath Condensate (EBC) of COPD Patients Dr. Einat Fireman Klein

נושאים קשורים:  כנסים ומצגות
תגובות