• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
סרקואידוזיס

האם חולי סרקואידוזיס מצויים בסיכון מוגבר לזיהומים קשים וחוזרים?

החוקרים הראו כי חולי סרקואידוזיס מצויים בסיכון מוגבר לזיהומים קשים, בייחוד בשנים הראשונות לאחר האבחנה ובמידה רבה יותר בקרב אלה שמטופלים בתרופות מדכאות חיסון

זיהומים קשים פוגעים באיכות החיים וגורמים לעליה בהוצאה הכספית. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לקבוע האם סרקואידוזיס קשורה לשיעורים גבוהים יותר של זיהומים קשים והאם זה משתנה לפי גיל, מין, הזמן שחלף מהאבחנה או סטטוס הטיפול סביב אבחון המחלה.

החוקרים השוו בין מטופלים עם סרקואידוזיס (על סמך לפחות שני קודים של ה-International Classification of Diseases במאגר הלאומי של מטופלים בשוודיה בשנים 2003-2013; n= 8,737) לבין אנשים מהאוכלוסייה הכללית ביחס של 10:1 לפי התאמה של גיל, מין ומקום מגורים (n=86,376). החוקרים איתרו מטופלים שאובחנו בשנים 2006-2013 וקיבלו לפחות תרופה מדכאת חיסון אחת בתקופה של ± 3 חודשים מהאבחנה (לפי הרשומות של מרשמי תרופות בשוודיה). בהמשך, החוקרים עקבו אחר המקרים והביקורות באמצעות מאגר המטופלים הלאומי במטרה לזהות אשפוזים בגלל זיהומים. החוקרים השתמשו במודלים של Cox ומודלים פרמטרים גמישים על מנת להעריך את יחסי הסיכונים המותאמים ברווח בר סמך של 95% עבור זיהום קשה ראשון וזיהומים קשים חוזרים (זיהום קשה חדש לפחות 30 ימים לאחר הקודם).

החוקרים זיהו 895 מקרים של זיהומים קשים ראשונים בקרב מטופלים עם סרקואידוזיס ו-3,881 מקרים בקבוצת הביקורת. שיעור הזיהומים הקשים היה גבוה פי 1.8 בקבוצת הסרקואידוזיס בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (יחס סיכונים מותאם: 1.81, רווח בר סמך 95%: 1.65-1.98). כמו כן, נמצא כי יחס הסיכונים המותאם היה גבוה יותר בקרב נשים לעומת גברים ובמהלך השנתיים הראשונות של המעקב. עוד נמצא, כי מטופלים עם סרקואידוזיס שקיבלו טיפול מדכא חיסון סביב אבחנת המחלה היו בסיכון מוגבר פי 3, לעומת אלה שלא קיבלו טיפול, שם הסיכון המוגבר היה 50%. בנוסף, נמצא כי שיעור הזיהומים הקשים החוזרים היה גבוה פי 2.8 בקבוצת המקרים בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים הסיקו כי זיהומים קשים נפוצים יותר בקרב חולי סרקואידוזיס בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, בייחוד במהלך השנים הראשונות לאחר האבחנה. כמו כן, הם מצאו כי מטופלים שנזקקו לטיפול מדכא חיסון סביב האבחנה היו בסיכון גבוה פי 2 לפתח זיהום קשה בהשוואה לאלה שלא.

מקור: 

Rossides, M. et al. (2020) European Respiratory Journal 56.

נושאים קשורים:  סרקואידוזיס,  זיהומים קשים,  טיפול מדכא חיסון,  מחקרים
תגובות