• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
יתר לחץ דם ריאתי

האם ניתן להשתמש באקו לב בכדי לזהות את הסיכון לתמותה של מטופלים עם יתר לחץ דם ריאתי?

החוקרים הראו כי משתנים מסוימים שניתן לזהות באמצעות אקו לב, כמו TAPSE, TR ורוחב הווריד הנבוב התחתון, יכולים להעיד בצורה טובה על הסיכון לתמותה של מטופלים עם יתר לחץ דם ריאתי

בדיקת אקו-לב (צילום: אילוסטרציה)

נכון להיום, בדיקת אקו לב לא נחשבת כבדיקה המספקת מידע פרוגנוסטי מספק בכדי להיות חלק ממטרות הטיפול ביתר לחץ דם ריאתי (PAH – pulmonary hypertension). החוקרים בדקו את ההשערה כי שילוב של משתנים מרובים המשקפים את תפקוד לב ימין עשויים לשפר את הערך הפרוגנוסטי של הדמיה באמצעות אקו לב.

החוקרים השתמשו במידע הנוגע ל-517 מטופלים (גיל ממוצע: 52±15 שנים, 64.8% נשים) שהשתתפו בשבעה מחקרי תצפית שונים שבוצעו בחמישה מרכזים רפואיים שונים באירופה ובארה"ב. המשתתפים במחקר חולקו לשלוש קבוצות שייצגו רמות פרוגרסיביות של פגיעה תפקודית בחדר ימין בלב על בסיס שילוב של מדידות באקו לב, כדלקמן. קבוצה 1 (סיכון נמוך): TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion) תקין וללא דליפה משמעותית מהמסתם הטריקוספידלי (TR – tricuspid regurgitation) (n=129); קבוצה 2 (סיכון בינוני): TAPSE תקין ו-TR משמעותי או TAPSE לא תקין יחד עם וריד נבוב תחתון שאינו מורחב (n=256); קבוצה 3 (סיכון גבוה): TAPSE לא תקין וריד נבוב תחתון מורחב (n=132).

תוצאות המחקר הראו כי ההישרדות המצטברת ל-5 שנים הייתה 82% בקבוצה 1, 63% בקבוצה 2 ו-43% בקבוצה 3. כלומר, למטופלים בקבוצת הסיכון הנמוך היו שיעורי הישרדות טובים יותר בהשוואה לקבוצת הסיכון הבינוני (Log-rank Chi-squared 12.25; p<0.001) ולקבוצת הסיכון הבינוני היו שיעורי הישרדות טובים יותר בהשוואה לקבוצת הסיכון הגבוה (Log-rank Chi-squared 26.25; p<0.001). בנוסף, החוקרים מצאו כי הוספת משתנים נוספים כמו שטח העלייה הימנית והמצאות של תפליט סביב הלב (Pericardial effusion) לא הוסיפו ערך פרוגנוסטי.

החוקרים הסיקו כי הגישה לשימוש באקו לב תוך הערכה של TAPSE,י TR והווריד הנבוב התחתון יעילה לצורך ריבוד הסיכון לתמותה מכל סיבה בקרב מטופלים עם PAH, ותוצאותיה טובות יותר בהשוואה למשתנים הפרוגנוסטיים המקובלים בקווים המנחים כיום.

מקור: 

Ghio, S. et al. (2020) European Respiratory Journal 56.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם ריאתי,  תפקוד לבבי,  אקו לב,  מחקרים
תגובות