אסתמה

מחקר קוריאני: ילדים אסתמטיים נמצאים בסיכון לתחלואה ותמותה

במחקר זה נמצא כי שיעור מקרי התמותה הקשורים לאסתמה ירד בין 2003 ל-2015 בקוריאה אך ילדים עם אסתמה נמצאו עם סיכון גבוה יותר למוות ממחלה נשימתית בהשוואה לאוכלוסיה הכללית

26.01.2021, 11:08
אסתמה בילדים. אילוסטרציה

תמותה אצל ילדים בעקבות אסתמה מהווה בעיה רצינית, למרות זאת, טרם תוארה התמותה בעקבות אסתמה אצל ילדים קוריאנים. מחקר זה מטרתו הייתה להעריך את התמותה והתחלואה ולקבוע עד כמה תורמת אסתמה לתמותת ילדים בקוריאה.

החוקרים אספו נתונים על 9-12 מיליון ילדים בגילאי <18 בכל שנה, בין השנים 2002 ל-2015, מתוך מאגר נתוני תביעות הביטוח בקוריאה. מטופלים שהיו עם אסתמה בשנה טרם מותם נכללו במחקר.

סיבות המוות נותחו באמצעות כלים סטטיסטיים. תמותה מסיבה ספציפית נבדקה, ושעור התמותה אצל ילדים עם אסתמה הושווה לזה של אוכלוסיית הילדים הכללית. החוקרים ניתחו את השימוש שנעשה בשירותי בית חולים על ידי מטופלים עם אסתמה.

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי התמותה מאסתמה ירדו מ-0.09 לכל 100,000 ילדים ב-2003 ל-0.02 לכל 100,000 ילדים ב-2014, עם ממוצע תמותה של 0.06 לכל 100,000 ילדים. תמותה בעקבות תחלואה במערכת הנשימה הייתה שכיחה פי ארבע אצל מטופלים עם אסתמה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית של ילדים מתחת לגיל 5, על אף שנצפתה ירידה בתמותה הקשורה לאסתמה. אשפוזים הקשורים לאסתמה והתערבויות הקשורות לטיפול נמרץ נטו להצטמצם לאורך תקופת המחקר.

החוקרים סיכמו כי שיעור מקרי התמותה הקשורים לאסתמה ירד בין 2003 ל-2015 בקוריאה. ילדים עם אסתמה נמצאו עם סיכון גבוה יותר למוות ממחלה נשימתית בהשוואה לאוכלוסיה הכללית.

מקור: 

Suk sol et. al (2021) Respiratory Medicine DOI:https://doi.org/10.1016/j.rmed.2021.106306

נושאים קשורים:  אסתמה,  אסתמה בילדים,  מחקרים,  שיעורי תמותה
תגובות

שימוש במשאף MDI ללא מתווך אינו יעיל בילדים. כדאי שלא להשתמש בתמונות שכאלה אשר נוגדות את ההנחיות המקצועיות... Hold that space(r): asthma in the press
http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-316494