מחקרים-Covid-19

נטל בריאותי הולך וגובר הנובע מילדים שנדבקו בווירוס הקורונה

מחקר זה מצא ששיעור גבוה של ילדים שנדבקו בווירוס הקורונה הם א-סימפטומטיים

24.01.2021, 18:37
רפואת ילדים במגיפת הקורונה. אילוסטרציה

תסמונת נשימה חריפה חמורה עקב וירוס הקורונה (SARS-CoV2) מתפשטת בכל רחבי העולם ומהווה איום משמעותי על בני האדם. מחקר זה נועד לבדוק באופן שיטתי את המצב הנוכחי ואת הנטל לבריאות הציבור הקשורים בילדים שנדבקו בווירוס הקורונה.

מחקר זה אסף מידע מארבעה מאגרי מידע אלקטרוניים ללא מגבלות שפה. יחס הפרופורציות או יחס הסיכויים המאוגדים (OR) ומרווח הביטחון של 95% CI חושבו בכדי לבחון שכיחות של זיהומים אסימפטומטים, וכן כדי להעריך את מינם של ילדים שנדבקו בווירוס הקורונה.

המחקר אסף נתונים מ-14 מחקרים מתאימים עם 410 מטופלים לצורך המטא-אנליזה. השיעור המאוגד של זיהום אסימפטומטי היה 40.45% (רווח בר-סמך 95%, 24.04-56.85), ואילו זיהום נלווה היה 10.14% (רווח בר-סמך 95%, 3.97-16.3) מתוכם חיידק מיקופלזמה (יחס סיכון 50%; רווח בר-סמך 95%, 28.24-71.76) ונגיף השפעת או נגיף הפרא-אינפלואנזה (יחס סיכון 22.76%%; רווח בר-סמך 95%, 4.76-40.77) היו הפתוגנים הנפוצים ביותר. הן בנים ובנות היו רגישים לזיהום בווירוס הקורונה, והשיעור המאוגד של זיהום אשכולות משפחתיות היה 83.63% (רווח בר-סמך 95%, 77.54-89.72).

שיעור גבוה של זיהומים א-סימפטומטיים מופיע אצל ילדים שנדבקו בווירוס הקורונה, שגם רגישים לזיהומים נלווים ללא קשר למינם. נתונים אלה מאשרים את הנטל הגובר על בריאות הציבור הנובע מילדים שנדבקו בצורה א-סימפטומטית או בעלי אבחנה מוטעית ותורמים תרומה משמעותית להפצת הנגיף. על הציבור לשים לב יותר לילדים במהלך מגיפות ולבצע איתור רב-מתודי כדי לזהות ביעילות ילדים שנדבקו בווירוס הקורונה ולשלוט במקור הזיהום.

מקור: 

Zheng B. Et al. (2020) Pediatric Pulmonology: 55(12) 3487-3496

נושאים קשורים:  נגיף הקורונה,  שפעת,  מחקרים
תגובות