• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
הנשמה מלאכותית

הנשמה מלאכותית פולשנית (IMV) ושימוש ממושך באופיואידים עקב כך

חולים המקבלים הנשמה מלאכותית פולשנית (IMV) מטופלים לרוב באופיואידים כחלק מהליך הסדציה שלהם. מחקר זה מצא כי טיפול ב-IMV גורם לחלק מהמטופלים להשתמש באופן ממושך באופיואידים

חולים המקבלים הנשמה מלאכותית פולשנית (IMV) מטופלים לרוב באופיואידים כחלק מהליך הסדציה שלהם. לאחר שחרורם מבית החולים, שיעור המרשמים לאופיואידים למטופלים אלו אינו ידוע. מטרת מחקר זה היא להעריך את תדירות השימוש הממושך באופיואידים לאחר השחרור מבית החולים עם טיפול IMV.

במחקר זה בחנו מבוגרים שלא השתמשו בעבר באופיואידים, שהתקבלו למחלקה לטיפול נמרץ, קיבלו טיפול IMV ושרדו לפחות 7 ימים לאחר השחרור מבית החולים באונטריו, קנדה במשך תקופה של 26 חודשים (פברואר 2013 עד מרץ 2015). התוצא העיקרי שנבדק היה שימוש חדש וממושך באופיואידים במהלך השנה שלאחר השחרור. במחקר העריכו את הגורמים הקשורים לשימוש ממושך באופיואידים ע"י רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים (multivariable logistic regression). החולים במחקר שקיבלו טיפול IMV הושוו לחולים מאושפזים אחרים שלא טופלו בטיפול נמרץ.

בקרב 25,085 חולים שלא השתמשו בעבר באופיואידים וטופלו ב-IMV, ל-5,007 (20.0%; רווח בר סמך של 95%: 19.5-20.5) מטופלים נרשם מרשם לאופיואידים בשבעת הימים שלאחר השחרור מהאשפוז. במהלך השנה שלאחר מכן, 648 (2.6%; רווח בר סמך של 95%: 2.4-2.8) מקבוצת ה-IMV השתמשו באופן קבעו וממושך באופיואידים. המאפיין שנמצא הקשור ביותר לשימוש ממושך באופיואידים בקבוצת ה-IMV היה היותו של החולה כירורגי (יחס סיכויים מותאם - 3.29; רווח בר סמך 95%: 2.72-3.97). שיעור השימוש הממושך היה מעט גבוה יותר מאשר בקרב החולים בקבוצת הביקורת שלא טופלו במחלקת טיפול נמרץ (2.6% לעומת 1.5%; יחס סיכויים מותאם - 1.37; רווח בר סמך 95%: 1.19-1.58).

20% מכלל מטופלי ה-IMV קיבלו מרשם לאופיואידים לאחר השחרור מבית החולים ו-2.6% צרכו אותם באופן ממושך. מצב זה מייצר בממוצע 300 משתמשים חדשים המשתמשים באופן ממושך באופיואידים בשנה, מתוך אוכלוסייה של כ-14 מיליון מטופלים. מטופלים כירורגים היו בסיכון המשמעותי ביותר לשימוש ממושך באופיואידים.

מקור: 

Wunsch H. at el. (2020) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.  202(4):568-575.

נושאים קשורים:  הנשמה מלאכותית,  אופיואידים,  מן הספרות,  מחקרים
תגובות