• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
ברונכיאקטזיות

האם טיפול עם אנטיביוטיקה בשאיפה משפר תסמינים של מטופלים עם ברונכיאקטזיות?

החוקרים ביצעו אנליזת פוסט הוק שמטרתה הייתה להבין אילו תסמינים ברונכיטיים עשויים להשתפר תחת טיפול עם Aztreonam בשאיפה

טיפול אנטיביוטי בשאיפה עשוי להראות שיפור בדירוג תסמינים, אך לא לגמרי ברור אילו תסמינים ספציפיים משתפרים תחת הטיפול. החוקרים ברו כי אנליזה של פריטים בשאלון תניב מידע שעשוי לזהות אילו תסמינים מגיבים הכי טוב לטיפול.

החוקרים ביצעו אנליזת פוסט הוק למחקרי ה-AIR-BX1 ולשני מחקרים שהשוו בין Aztreonam בשאיפה לאינבו כטיפול בברונכיאקטזיות. החוקרים בדקו משתנים בודדים מתוך סקאלת תסמינים נשימתיים בשם QOL-Bי(quality of life- bronchiectasis) המייצגים את החומרה של תשעה תסמינים שונים. בהמשך, החוקרים השתמשו במודלים לינאריים כלליים על מנת להעריך את השינויים בתסמינים תחת טיפול בהשוואה לאינבו, החל מנקודת ההתחלה של המחקר ועד לסיום מחזור הטיפול הראשון, ובמודלים מעורבים במטרה להעריך את השינוי בסיום המחקר שארך 16 שבועות.

תוצאות המחקר חשפו כי טיפול עם Aztreonam שיפר את השיעול (הבדל: 0.22; רווח בר סמך 95%: 0.08-0.37; p= 0.002), את ייצור הכיח (הבדל: 0.30; רווח בר סמך 95%: 0.15-0.44; p<0.0001) ואת צבע הכיח (הבדל: 0.29; רווח בר סמך 95%: 0.15-0.43; p<0.0001) בהשוואה לאינבו, מה שתואם לשיפור של 20% בשיעול ו-25% בייצור וצבע הכיח. החוקרים מצאו תוצאות דומות לגבי שיעול, ייצור הכיח והמוגלה בכיח במהלך המשך המחקר (p< 0.05).

החוקרים מצאו גם כי מטופלים עם דירוג גבוה יותר של ייצור כיח וצבע חוו תגובה משמעותית יותר בדירוג הכולל של ה-QOL-B (הבדל: 4.82; רווח בר סמך 95%: 1.12-8.53; p=0.011 לייצור כיח והבדל של 5.02; רווח בר סמך 95%: 1.19-8.86; p=0.01 בצבע הכיח). בשונה מכך, הטיפול במטופלים עם תסמינים ברונכיטיים קלים יותר הוביל לזמן קצר יותר עד להחמרה הבאה (יחס סיכונים: 1.83; רווח בר סמך 95%: 1.02-3.28; p=0.042).

החוקרים הסיקו כי התסמינים הברונכיטיים של מטופלים עם ברונכיאקטזיות בנקודת ההתחלה מנבאים את התגובה לטיפול עם Aztreonam בשאיפה. כמו כן, הם סברו כי שימוש בכלים רגישים יותר למדידת תסמינים ברונכיטיים יכולים לשפר את יכולת הזיהוי של מטופלים שיגיבו לאנטיביוטיקה בשאיפה ולהעריך את התגובה של מטופל לטיפול.

מקור:

Crichton, M.L. et al. (2020) European Respiratory Journal 56.

נושאים קשורים:  ברונכיאקטזיות,  תסמינים ברונכיטיים,  שיעול,  כיח,  אנטיביוטיקה בשאיפה,  מן הספרות,  מחקרים
תגובות