• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
ברונכיאקטזיות

האם יש קשר בין פעילות גופנית לבין סיכון מוגבר לאשפוז בקרב מטופלים עם ברונכיאקטזיות?

החוקרים הראו באמצעות מחקר תצפיתי פרוספקטיבי כי מטופלים עם ברונכיאקטזיות ואורח חיים יושבני הכרוך במעט פעילות גופנית מצויים בסיכון מוגבר לאשפוזים בעקבות החמרה של ברונכיאקטזיות

פעילות גופנית בשטח פתוח. אילוסטרציה

מטופלים עם ברונכיאקטזיות הם בעלי אורח חיים פחות פעיל בהשוואה לאנשים בריאים, אך טרם נבדק אם יש קשר לאשפוזים בבתי חולים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין 1) כל סוג של פעילות גופנית ו-2) זמן בישיבה, לבין אשפוזים בבית חולים בעקבות החמרה של המחלה בקרב מבוגרים עם ברונכיאקטזיות.

המחקר הנוכחי הוא מחקר תצפיתי פרוספקטיבי, בו החוקרים תיעדו את מאפייני הבסיס בתחילת המחקר כמו תפקודי הריאות, איכות חיים, סבילות למאמץ גופני, חומרת הברונכיאקטזיות וביצוע פעילות גופנית. החוקרים העריכו ביצעו פעילות גופנית בשבוע באופן אובייקטיבי באמצעות צמיד לזרוע בשם SenseWear והתוצאות הוצגו כצעדים·יום-1 וזמן בישיבה. בנוסף, החוקרים בדקו את מספר האשפוזים בעקבות החמרה של ברונכיאקטזיות ואת הזמן עד לאירוע ראשון במשך שנה של מעקב.

במחקר נכללו 64 מטופלים עם ברונכיאקטזיות, מתוכם 15 מטופלים (23%) אושפזו במהלך תקופת המעקב. החוקרים מצאו כי המטופלים שאושפזו הציגו מאפייני בסיס קליניים ירודים ותוצאים קשים יותר, פחות צעדים ליום ויותר התנהגות יושבנית בהשוואה למטופלים שלא אושפזו. כמו כן, החוקרים מצאו כי מטופלים שהלכו ≤ 6,290 צעדים ביום, או היו ≥ 7.8 שעות ביום בישיבה, היו בסיכון מוגבר לאשפוז בבית חולים בעקבות החמרה של ברונכיאקטזיות בתקופת מעקב של שנה.

החוקרים הסיקו כי רמות נמוכות של פעילות גופנית וזמן ממושך בישיבה קשורים לסיכון מוגבר לאשפוזים בעקבות החמרה של ברונכיאקטזיות. כמו כן, הם סברו כי במידה והממצאים יקבלו תוקף במחקרים נוספים, יהיה מומלץ לכלול פעילות גופנית והתנהגות יושבנית כחלק משיטות הדירוג לחומרת מחלה.

מקור:

Alcaraz-Serrano, V. et al. (2020) European Respiratory Journal 55.

נושאים קשורים:  ברונכיאקטזיות,  פעילות גופנית,  התנהגות יושבנית,  אשפוז בבית חולים,  מן הספרות,  מחקרים
תגובות