• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
הודעות האיגוד

תאריכי בחינת סיום התמחות

להלן תאריכי בחינות סוף ההתמחות המעודכנים

02.07.2020, 15:34
בחינה (אילוסטרציה)
בחינה (אילוסטרציה)

שלב א 15/2/21

שלב ב' 17/2/21

ד"ר יעל רביב, ד"ר מיכל שטיינברג בשם ועדת הבחינות

נושאים קשורים:  הודעות האיגוד
תגובות