• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים-קורונה

האם טיפול עם לופינוויר-ריטונוויר יעיל בחולים עם COVID-19?

במחקר זה נמצא כי משלב התרופות לופינוויר-ריטונוויר המשמש בחולי HIV אינו מוביל לקיצור משך המחלה בחולים עם זיהום COVID-19 קשה

25.03.2020, 17:24
מגיפת הקורונה. אילוסטרציה

נכון להיום לא קיימים טיפולים יעילים לטיפול בתחלואה קשה הנגרמת על ידי מחלת ה-SARS-CoV-2.

במחקר אקראי ומבוקר זה שפורסם ב-NEJM השתתפו מטופלים עם זיהום SARS-CoV-2 מאומת וריוויון חמצן (Sa02) של 94% ומטה באוויר חדר או יחס Pa02/Fi02 הקטן מ-300 מ"מ כספית.

המשתתפים חולקו ביחס של 1:1 לקבל לופינוויר-ריטונוויר (400 מ"ג ו-100 מ"ג בהתאמה) פעמיים ביום למשך 14 ימים בנוסף לטיפול סטנדרטי או טיפול סטנדרטי בלבד. התוצא העיקרי שנבדק היה הזמן עד להטבה קלינית. הטבה קלינית הוגדרה כזמן מתחילת המחקר ועד שיפור של שתי נקודות בסולם ה-seven-category ordinal scale או שחרור מבית החולים (המוקדם מבין השניים).

במחקר השתתפו 199 מטופלים אשר עברו חלוקה אקראית. 99 קיבלו לופינוויר-ריטונוויר ו-100 קיבלו טיפול סטנדרטי בלבד.

החוקרים מצאו כי טיפול עם לופינוויר-ריטונוויר לא הוביל לקיצור הזמן עד הטבה קלינית לעומת טיפול סטנדרטי בלבד (יחס סיכונים להטבה קלינית, 1.24, רווח בר-סמך 95%: 0.90-0.72). תמותה לאחר 28 ימים הייתה דומה בשתי הקבוצות (19.2% בקבוצת הלופינוויר-ריטונוויר לעומת 25.0% בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, הבדל של -5.8%, רווח בר-סמך 95%: -17.3-5.7). השיעור של מטופלים עם רמות RNA ויראלי מדידות בנקודות זמן שונות היה דומה בשתי הקבוצות. באנליזת "כוונה לטפל" מותאמת, הטיפול עם לופינוויר-ריטונוויר קיצר את הזמן החציוני להטבה קלינית ביום אחד לעומת טיפול סטנדרטי (יחס סיכונים, 1.39, רווח בר-סמך 95%: 1.00-1.91). תופעות לוואי גסטרו-אינטסטנליות היו יותר נפוצות בקבוצת הלופינוויר-ריטונוויר אך תופעות לוואי קשות היו נפוצות יותר בקבוצת הטיפול הסטנדרטי. טיפול עם לופינוויר-ריטונוויר הופסק מוקדם ב-13 משתתפים בשל תופעות לוואי.

החוקרים מסכמים כי במטופלים בגירים עם זיהום COVID-19 קשה, טיפול עם לופינוויר-ריטונוויר אינו מוביל להטבה מעבר לטיפול סטנדרטי.

מקור: 

Cao, B. et al. (2020) NEJM. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282

נושאים קשורים:  לופינוויר-ריטונוויר,  מן הספרות,  19-COVID,  מחקרים
תגובות