• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
פנאומוטורקס

טיפול  שמרני בהשוואה לטיפול התערבותי בחזה אוויר ספונטני

במחקר זה מצאו החוקרים כי לא רק שטיפול שמרני אינו נחות בהשוואה לטיפול ההתערבותי, הרי שגם הוא מסכן פחות את המטופלים

25.02.2020, 13:08

התשובה לשאלה האם טיפול שמרני מתקבל על הדעת כאלטרנטיבה לטיפול התערבותי בחזה אוויר ספונטני ראשוני, מתון עד גדול, ללא סיבוכים, אינה ידועה.

מחקר שפורסם ב-NEJM נערך בכמה מרכזים ובדק אי-נחיתות של טיפול שמרני לעומת טיפול התערבותי. לטובת המחקר גויסו מטופלים בגילאי 14 עד 50 עם חזה אוויר ספונטני ראשוני מתון עד גדול. המטופלים חולקו באופן אקראי לטיפול התערבותי מידי בחזה אוויר (קבוצת ההתערבות) או לטיפול שמרני במעקב (קבוצת הטיפול השמרני) ועברו מעקב של 12 חודשים. התוצא הראשי היה התרחבות מחודשת של הריאה בתוך שמונה שבועות.

במחקר השתתפו בסך הכל 316 מטופלים אשר עברו רנדומיזציה (154 לקבוצת ההתערבות ו-162 לקבוצת הטיפול השמרני). בקבוצת הטיפול השמרני, 25 מטופלים (15.4%) עברו התערבויות לטיפול בחזה אוויר, בשל סיבות שהוגדרו מראש בפרוטוקול ו-137 (84.6%) לא עברו התערבויות. בניתוח הנתונים נמצא כי התרחבות מחודשת הריאה בתוך שמונה שבועות התרחשה ב-129 מתוך 131 מטופלים (98.5%) לאחר טיפול התערבותי וב-118 מתוך 125 (94.4%) עם טיפול שמרני (הבדל סיכון, -4.1 אחוזים; 95% רווח בר- סמך -8.6 עד 0.5; p=0.02 עבור אי-נחיתות). הטיפול השמרני הוביל לסיכון נמוך יותר לתוצאים או לחזה אוויר חוזר בהשוואה לטיפול ההתערבותי.

החוקרים סיכמו כי הניסוי סיפק ראיות מתונות לכך שטיפול שמרני בחזה אוויר ספונטני ראשוני לא היה נחות בהשוואה לטיפול התערבותי, והוביל לפחות סיבוכים משמעותיים.

מקור: 

Simon G.A. Brown et. al (2020) The New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1910775

נושאים קשורים:  פנאומוטורקס,  טיפול שמרני,  התרחבות ריאה,  מחקרים
תגובות