• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

תבנית ביטוי ייחודית של מולקולות מעכבות על גבי תאי T סגוליים ל-CMV של מושתלי ריאה

מחקר מבוקר זה השווה בין מושתלי ריאה לבי נבדקים בריאים, מבחינת תבנית הביטוי של מולקולות המבצעות עיכוב משותף ונמצאות על גבי לימפוציטים מסוג T הסגוליים לנגיף CMV

16.02.2020, 11:22
צילום ריאות. אילוסטרציה

זיהום עם הנגיף ציטומגלו-וירוס (CMV) הוא תדיר בקרב מטופלים שעברו השתלה. מחקר זה בחן מולקולות המבצעות עיכוב משותף הנמצאות על-גבי לימפוציטים מסוג T הסגוליים ל-CMVי(CMV-specific T-cells).

59 מושתלי ריאה רובדו בהתאם למצבם החיסוני מבחינת נוגדנים ל-CMV בזמן ההשתלה. בוצע זיהוי של שתי מולקולות המבצעות עיכוב משותף: קולטן מספר 1 למוות מתוכנן (Programmed-Death-Receptor-1י[PD1]), ומולקולה ממתנת של לימפוציטים B ו-Tי(B-and-T-Lymphocyte-Attenuatorי[BTLA]). המולקולות זוהו בעזרת אפיון תאים בזרימה (Flow cytometry).

לימפוציטים מסוג T הסגוליים ל-CMV היו ניתנים לזיהוי בקרב מטופלים עם סרולוגיה חיובית ל-CMV, ומטופלים עם סרולוגיה שלילית ל-CMV בעלי שתל ריאה של תורם עם סרולוגיה חיובית ל-CMV. בשני המקרים, התדירות של תאי T סגוליים ל-CMV הייתה גבוהה יותר ביחס לנבדקים בריאים שהיוו קבוצת ביקורת. נוכחות המולקולה PD-1 הייתה מוגברת על גבי תאי T סגוליים ל-CMV של מושתלים עם סרולוגיה חיובית או שלילית ל-CMV, שהיו בעלי שתל של תורם עם סרולוגיה חיובית ל-CMV, בהשוואה לקבוצת הביקורת. נוכחות המולקולה BTLA הייתה מוגברת באופן מובהק על גבי תאי T סגוליים ל-CMV של מושתלים עם סרולוגיה שלילית ל-CMV בעלי שתל של תורם עם סרולוגיה חיובית, בהשוואה לקבוצת ביקורת. מטופלים בעלי סרולוגיה חיובית ל-CMV עם הפעלה מחודשת של CMV בעבר, הציגו רמה מוגברת של חלק יחסי של המולקולות BTLA ולתאי T סגוליים ל-CMV.

החוקרים הסיקו שתבנית הביטוי של מולקולות עיכוב משותף על גבי תאי T סגוליים ל-CMV משתנה בקרב מושתלי ריאה.

מקור: 

Bessa, V.  et al. (2019). Clinical Immunology. doi: 10.1016/j.clim.2019.108258.

נושאים קשורים:  מחקרים,  נגיף ציטומגלו-וירוס,  השתלת ריאה,  לימפוציטים מסוג T,  קולטן מספר 1 למוות מתוכנן,  מולקולה ממתנת של לימפוציטים B ו-T
תגובות