• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
COPD

אילו הבדלים יש בדרכי האוויר של מטופלי COPD עם ובלי ברונכיאקטזיות?

החוקרים בדקו באמצעות שיטות הדמיה שונות את כל העץ הריאתי בריאות ממטופלים עם COPD עם או בלי ברונכיאקטזיות ומצאו כי ישנם הבדלים מובהקים שעשויים לעזור בהבנת הפתופיזיולוגיה

צילום רנטגן של הריאות, מחלת COPD (צילום: אילוסטרציה)

התהליך הפתופיזיולוגי הנמצא בבסיס ההיווצרות של ברונכיאקטזיות במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD – Chronic obstructive pulmonary disease) אינו ברור לחלוטין. ידוע כי ב-COPD, ישנו אובדן מתמשך של דרכי האוויר הקטנות והגדולות. נכון להיום, לא ידוע באיזה מידה מעורבים החלקים השונים של דרכי האוויר אצל מטופלים עם COPD וברונכיאקטזיות.

החוקרים השוו בין רקמה מאורגניזם חי (Explant) עם COPD וברונכיאקטזיות לבין רקמה מאורגניזם חי עם COPD ללא ברונכיאקטזיות והשתמשו בריאות מתורם, שלא נעשה בהן שימוש, כביקורת. במטרה לבחון את כל הרמות של דרכי האוויר, החוקרים השתמשו בשיטות הדמיה רבות אופנים עם רזולוציות שונות. בכל קבוצה, החוקרים הקפיאו חמש ריאות (n=15) וביצעו CT של דרכי האוויר הגדולות, ועשו הדמיה של חמש ליבות רקמה במטרה למדוד את הברונכיולות הסופיות. בנוסף, החוקרים השתמשו בשתי ריאות נוספות בכל קבוצה (n=6) וייבשו אותן על מנת לבצע מיקרו-CT לאונות שאפשר לבחון את הסגמנטים בריאה ולבצע כימות תלת מימדי של כל העץ הריאתי.

תוצאות המחקר חשפו כי בריאות COPD עם ברונכיאקטזיות הייתה כמות גדולה יותר, באופן מובהק, של דרכי אוויר, בהשוואה לריאות COPD ללא ברונכיאקטזיות (p<0.001), כאשר כמות דרכי האוויר הגדולות הייתה דומה לכמות בקבוצת הביקורת. החוקרים מצאו את ההבדלים הללו גם באונות התחתונות וגם באונות העליונות.

החוקרים מצאו גם היעדר היצרות (p=0.010) וקוטר גדול יותר באונות התחתונות של הריאות עם הברונכיאקטזיות (p=0.010). כמו כן, באנליזות המיקרו-CT של ליבות הרקמה, נמצאה ירידה דומה בכמות הרקמה, בצפיפות פני השטח ובמספר הברונכיולות הסופיות בשתי קבוצות ה-COPD בהשוואה לקבוצת הביקורת.

החוקרים הסיקו כי למרות שהירידה בכמות הברונכיולות הסופיות הייתה דומה בין שתי קבוצות ה-COPD, עם ובלי ברונכיאקטזיות, נמצאה כמות גדולה יותר של דרכי אוויר גדולות וקטנות בריאות ה-COPD עם הברונכיאקטזיות.

מקור: 

Evaraerts, S. et al. (2019) European Respiratory Journal 54.

נושאים קשורים:  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  ברונכיאקטזיות,  ברונכיולות סופיות,  דרכי אוויר גדולות,  דרכי אוויר קטנות,  מחקרים
תגובות