• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

מטופרולול למניעה של התקפי COPD חריפים

במחקר זה חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית חולקו לטיפול עם מטופרולול או אינבו, בכדי לבחון האם וכיצד מטופרולול משפיע על חולים אלה מבחינת סיכון להחמרות ולתמותה

23.12.2019, 12:08

מחקרים תצפיתיים הצביעו על כך שחסמי-ביתא עשויים להפחית את הסיכון להחמרות ותמותה בקרב מטופלים הסובלים ממחלת ריאות חסימתית כרונית, בדרגת חומרה בינונית עד גבוהה. עם זאת, ממצאים אלה לא אומתו בניסויים אקראיים.

במחקר פרוספקטיבי ואקראי זה, מטופלים בני 40-85 שסבלו ממחלת ריאות חסימתית כרונית חולקו לקבל טיפול עם חסם-ביתא (מטופרולול בשחרור מושהה) או אינבו. לכל המטופלים היה רקע של מחלת ריאות חסימתית כרונית, יחד עם הגבלה בזרימת אוויר בחומרה בינונית וסיכון מוגבר להחמרות, לפי תיעוד של החמרות במהלך השנה שחלפה או מתן טיפול תמיכתי עם חמצן. מהמחקר הוצאו מטופלים שכבר טופלו עם חסם-ביתא או שהיו בעלי התוויה לשימוש בתרופה ממשפחה זו. נקודת הסיום הראשונית הייתה הזמן עד ההחמרה הראשונה של מחלת הריאות במהלך תקופת הטיפול, שנעה בין 336-350 ימים, כתלות במינון המותאם של מטופרולול.

בסך הכול 532 מטופלים עברו הקצאה אקראית. הגיל הממוצע (±סטיית תקן) של המטופלים היה 7.8±65.0 שנים. הערך הממוצע של נפח נשיפה מאומצת בשנייה הראשונה (FEV1) היה 16.3%±41.1 מהערך הצפוי.

הניסוי הופסק בשלב מוקדם עקב חוסר תוחלת מבחינת נקודת הסיום הראשונית, ועקב סוגיות בטיחות. לא נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות בזמן החציוני עד להחמרה הראשונה, שהיה 202 ימים בקבוצת מטופלי מטופרולול ו-222 ימים בקבוצת מטופלי אינבו (יחס סיכונים עבור מטופרולול לעומת אינבו 1.05, רווח בר-סמך 95%, 0.84-1.32, P=0.66). טיפול עם מטופרולול היה קשור לסיכון מוגבר להחמרות שהובילו לאשפוזים (יחס סיכונים 1.91, רווח בר-סמך 95%, 1.29-2.83). תדירות תופעות הלוואי שייתכן והיו קשורות למטופרולול הייתה דומה בין שתי הקבוצות, כמו גם השיעור הכולל של אירועים חריגים רציניים שאינם נשימתיים. במהלך תקופת הטיפול, תועדו 11 מקרי מוות בקבוצת מטופלי מטופרולול, ו-5 מקרי מוות בקבוצת האינבו.

החוקרים הסיקו שבקרב מטופלים שסבלו ממחלת ריאות חסימתית כרונית בחומרה בינונית עד גבוהה, ולא היו בעלי התוויה לטיפול עם חסם-ביתא, הזמן עד להחמרה הריאתית הראשונה היה דומה בין קבוצת מטופלי מטופרולול וקבוצת מטופלי אינבו. אשפוז בגין החמרה היה שכיח יותר אצל החולים שטופלו עם מטופרולול.

מקור: 

Dransfield, MT. et al. (2019). The New England Journal of Medicine. 381(24):2304-2314 

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  חסמי-ביתא,  מטופרולול
תגובות