• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

האם שיקום נשימתי יעיל גם עבור מטופלים עם ברונכיאקטזיות?

החוקרים ביצעו מחקר שהשווה את היעילות של שיקום נשימתי עבור מטופלים עם ברונכיאקטזיות בהשוואה למטופלים עם COPD באמצעות בדיקה של שיפור בפעילות הגופנית ובמצב הבריאותי הכללי

ההמלצות הבין לאומיות ממליצות על שיקום עבור מטופלים עם ברונכיאקטזיות, על סמך מידע ממחקרים קטנים ומידע שנלקח ממחקרים שבוצעו בקרב מטופלים עם COPDי(chronic obstructive pulmonary disease). עם זאת, לא ידוע עם מידע מהפרקטיקה בנוגע לשיעורי היישום והתגובה של שיקום נשימתי דומה בין מטופלים עם ברונכיאקטזיות למטופלים עם COPD.

החוקרים השתמשו בהתאמת ציוני הנטייה והפנו 213 מטופלים עם ברונכיאקטזיות לתוכנית שיקום נשימתי מפוקחת יחד עם קבוצת ביקורת תואמת ביחס של 1:1 שכללה 213 מטופלים עם COPD. החוקרים ביצעו השוואה של שיעורי השלמת השיקום, שינוי במרחק במבחן ה-ISWי(incremental shuttle walk) ושינוי בשאלון ה-CRQי(Chronic Respiratory Disease Questionnaire) בין שתי הקבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי שיעורי השלמת השיקום היו זהים בין שתי הקבוצות (74%). בנוסף, השיפור שנצפה במרחק במבחן ה-ISW ומרבית התחומים שנבדקו בשאלון ה-CRQ לאחר שיקום נשימתי היו דומים בין המטופלים עם הברונכיאקטזיות לבין המטופלים עם ה-COPD (מרחק ISW:י70 בהשוואה ל-63 מטרים; הערכת קוצר נשימה בשאלון CRQ:י4.8 בהשוואה ל-5.3; תפקוד רגשי בשאלון CRQ:י3.5 בהשוואה ל-4.6; שליטה במחלה לפי שאלון CRQ:י2.3 בהשוואה ל-2.9; כל ה-pי> 0.20). עם זאת, החוקרים מצאו כי השיפור בתשישות לאחר שיקום נשימתי, ע"פ שאלון ה-CRQ, היה משמעותי יותר בקבוצת ה-COPDי(2.1 בקבוצת הברונכיאקטזיות בהשוואה ל-3.3 בקבוצת ה-COPDי: p= 0.02).

המסקנות של החוקרים היו כי גם במסגרת הפרקטיקה, כפי שהודגם ע"י מחקר הבקרה הנוכחי, מטופלים עם ברונכיאקטזיות הדגימו שיעורי השלמת שיקום ושיפור בפעילות הגופנית ובמצב הרפואי שדומים לאלה שהדגימו מטופלים עם COPD. המסקנות הללו מחזקות את השגרה הקלינית של הפניית מטופלים עם ברונכיאקטזיות לקבלת שיקום נשימתי.

מקור: 

Patel, S. et al. (2019) European Respiratory Journal 53.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברונכיאקטזיות,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  שיקום נשימתי,  פעילות גופנית,  מצב בריאותי
תגובות