• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

הערכת התגובה לאומליזומאב באמצעות בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ושאלוני איכות חיים

החוקרים מצאו כי אומליזומאב משפרת ציונים בשאלוני שליטה באסתמה ואיכות חיים באסתמה כמו גם מדדים מסויימים של remodeling של דרכי אוויר

צילום עורקי הריאה בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CTPA). מקור: ויקיפדיה
צילום עורקי הריאה בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CTPA). מקור: ויקיפדיה

עיצוב מחדש (remodeling) הינו גורם חשוב בחסימה עקשנית של דרכי אוויר באסתמה. בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ברזולוציה גבוהה (HRCT) הינה שיטה יעילה לגילוי שינויים בדרכי האוויר. מטרת המחקר הייתה להשתמש ב-HRCT על מנת להעריך שינויים ב-remodeling של דרכי האוויר באנשים עם אסתמה אלרגית קשה אשר מטופלים באומליזומאב.

המחקר בוצע ב-12 משתתפים עם אסתמה אלרגית קשה. בדיקת HRCT בוצעה לפני ואחרי טיפול עם אומליזומאב. בברונכוסים נבחרים הפרמטרים הבאים חושבו: שטח קיר הברונכוס (bronchial wall area), מתוקנן לשטח גוף, אחוז משטח הקיר והיחס בין שטח החלל לשטח הברונכוס הכולל. תגובה קלינית לטיפול הוערכה באמצעות שאלון שליטה באסתמה, שאלון איכות חיים באסתמה ומספר התקפים שנתיים. הערכה קלינית כללה בדיקות ספירומטריה ואאוזינופיליה בדם.

החוקרים מצאו שיפור מובהק סטטיסטית בשאלון שליטה באסתמה ואיכות חיים באסתמה (p=0.035 ו-p=0.001, בהתאמה). כמו כן, החוקרים צפו בהפחתה מובהקת בהתקפים השנתיים (p=0.002) ובמינון היומי של סטרואידים סיסטמיים (p=0.032). אאוזינופיליה בדם פריפרי ו-FEV1 לא השתנו. מימדי דרכי האוויר (היחס בין שטח החלל לשטח הברונכוס הכולל)  בברונכוסים נבחרים תאמו את הממוצע עבור כל הברונכוסים. החוקרים לא מצאו קשרים בין השינוי בדרכי האוויר לשינוי בבדיקות ספירומטריה או מאפיינים קליניים.

החוקרים מסכמים כי למרות היעילות הקלינית של אומליזומאב השפעתה על remodeling של דרכי אוויר מוגבלת.

מקור: 

Przybyszowski, M. et al. (2018) Advances in Respiratory Medicine 10.5603/ARM.a2018.0046

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אומליזומאב,  עיצוב של דרכי אוויר,  טיפול ביולוגי
תגובות