• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

מה התרומה של המיקרוביוטה בהתקדמות של פיברוזיס ריאתי אדיופטי (IPF)?

החוקרים השתמשו במודלים של בעלי חיים ובחקר בני אדם במטרה למצוא קורלציה בין חוסר איזון חיידקי בריאות לבין התקדמות של פיברוזיס ריאתי במטרה למצוא אפשרויות טיפוליות חדשות.

17.06.2019, 17:34
דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

פיברוזיס ריאתי אדיופטי (IPF – idiopathic pulmonary fibrosis) היא מחלה בעלת שיעורי תחלואה ותמותה משמעותיים. מנגנון ההתקדמות של המחלה לא מובן בצורה טובה. מחקרים שבוצעו לאחרונה דיווחו על קשר בין חוסר איזון חיידקי (dysbiosis) בריאות, תמותה ושינויים בביטוי גנים הקשורים להגנה אצל המארח. הקשרים הללו מחזקים את הדעות לגבי התפקיד של המיקרוביוטה בריאות ב-IPF. עם זאת, החשיבות הסיבתית של שינוי במיקרוביוטה בריאות כחלק מהתקדמות המחלה נותרה לא קבועה.

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של המיקרוביוטה על הדלקת המקומית בבועיות הריאה (alveola) ועל התקדמות המחלה תוך שימוש במודלים של בעלי חיים ובבני אדם עם IPF.

במחקרים שבוצעו בקרב בני אדם, החוקרים אפיינו את המיקרוביוטה בריאות באמצעות נוזל משטיפת ריאות (BAL – bronchoalveolar lavage) שבוצעה בקרב 68 מטופלים המאובחנים ב-IPF. במודלים של בעלי חיים, החוקרים השתמשו במודלים של פיברוזיס ריאתי בעכברים רגילים ועכברים נקיים מחיידקים (germ-free).

החוקרים אפיינו את המיקרוביוטה בריאות באמצעות ריצוף של תת יחידה S16 ב-rRNA תוך שימוש בטכניקות חדישות אופטימליות למקרים בהם עומס הדגימה נמוך. בהמשך החוקרים בדקו את הקורלציה של המיקרוביוטה עם דלקת בבועיות הריאה, מדידה של פיברוזיס ריאתי והתקדמות המחלה.

תוצאות המחקר חשפו כי פגיעה במיקרוביוטה ניבאה את התקדמות המחלה, הייתה בקורלציה עם דלקת מקומית והשתתפה בתהליך התקדמות המחלה. בקרב מטופלים עם IPF, עומס החיידקים בריאות ניבא את התקדמות הפיברוזיס והמגוון וההרכב של המיקרוביוטה היו בקורלציה עם כמות גבוהה יותר של ציטוקינים מעודדי דלקת בבועיות הריאה.

במודלים של עכברים עם פיברוזיס, החוקרים הראו שחוסר איזון חיידקי בריאות הקדים את מצבי השיא של הפגיעה הריאתית ונותר קבוע. במודלים של העכברים הנקיים מחיידקים, היעדר המיקרוביום הגן בפני תמותה.

המסקנות של החוקרים היו כי למיקרוביוטה בריאות יש תפקיד בהתקדמות של IPF. הם סיפקו סבירות ביולוגית עבור ההשערה שלהם כי חוסר איזון חיידקי בריאות מקדם את הדלקת בבועיות הריאה ומוביל לתיקון לקוי של הפגמים. לכן, ניתן להשתמש במניפולציות שונות על המיקרוביוטה בריאות כמטרה טיפולית חדשה ל-IPF.

מקור: 

O'Dwyer, D.N. et al. (2019) AJRCCM 199, 9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברוזיס ריאתי אדיופטי,  מיקרוביוטה,  מיקרוביוטה בריאות,  דלקת,  חוסר איזון חיידקי,  מודל עכברים
תגובות