• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

FGF21 מנבא תוצאים של דלקת ריאות שנרכשה בקהילה

החוקרים ביצעו אנליזה שניונית על שני מחקרים מבוקרים אקראיים וחשפו כי FGF21 מסוגל לנבא בצורה טובה יותר בהשוואה לסמנים השגרתיים מטופלים המצויים בסיכון גבוה לתמותה תוך 30 ימים

חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

מצבים דלקתיים סיסטמיים חריפים מלווים בשינויים משמעותיים במטבוליזם. עם זאת, התפקיד של FGF21י(fibroblast growth factor 21) , רגולטור מטבוליזם מרכזי שהתגלה לאחרונה, בדלקת ריאות שנרכשה בקהילה (CAP - community- acquired pneumonia) אינו ברור.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את הדפוס של FGF21 בדלקת ריאות ואת הקשר שלו לחומרת המחלה ולתוצאים.

מדובר באנליזה שניונית של שני מחקרי בקרה אקראיים רב מרכזיים בלתי תלויים שבוצעו בקרב מטופלים שהגיעו לחדר המיון בעקבות CAP. מדדי היעילות הראשיים והמשניים כללו תמותה תוך 30 ימים, משך האשפוז בבית החולים, זמן עד להתייצבות קלינית ומשך הטיפול האנטיביוטי.

במחקר נכללו 509 מטופלים. החוקרים מצאו קשר חזק בין רמות ה-FGF21 בזמן הקבלה לאשפוז לבין חומרת המחלה, שנמדדה על פי ה-Pneumonia Severity Index. בנוסף, החוקרים מצאו קשר בין רמות גבוהות של FGF21 לבין זמן ממושך יותר עד להתייצבות קלינית ומשך הטיפול האנטיביוטי והאשפוז.

החוקרים מצאו שרמות ה-FGF21 היו גבוהות יותר באופן מובהק בקרב מטופלים שנפטרו בעקבות המחלה בהשוואה לאלה ששרדו, מה שהתבטא ביחס סיכויים מותאם של פי 1.61 לתמותה תוך 30 ימים (רווח בר סמך 95%: 1.21-2.14 ; p=0.001). בנוסף, נמצא כי FGF21 יכול לזהות מטופלים שימותו תוך 30 ימים בצורה טובה יותר בהשוואה לסמנים אבחנתיים שגרתיים.

החוקרים הסיקו כי מטופלים עם CAP בחומרה בינונית עד קשה ורמות גבוהות יותר של FGF21 מצויים בסיכון מוגבר לחוסר יציבות קלינית, אשפוז ממושך יותר ותמותה מכל סיבה תוך 30 ימים.

מקור: 

Ebrahimi, F. et al. (2019) European Respiratory Journal 53.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  FGF21,  משך אשפוז,  תמותה,  חוסר יציבות קלינית
תגובות