• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
דלקת ריאות

טיפול בדלקת ריאות לא חמורה עם נשימה מהירה בילדים באוכלוסיה מלאוית

טיפול באינבו היה נחות באופן משמעותי לטיפול ב-Amoxicillin. עם זאת, לאחר 4 ימים מתחילת המחקר, כ-93% מאוכלוסיית הילדים הכללית במחקר לא חוו כשלון טיפולי, ולא נראה הבדל משמעותי בין הקבוצות בהיבטי כשלון טיפולי או הישנות זיהום ביום 14 למחקר

27.01.2019, 10:55
דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)
דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

דלקת ריאות היא גורם תמותה זיהומי מוביל בילדים. נכון לכתיבת מחקר זה, לא קיימת עדות התומכת בטיפול אנטיביוטי בילדים עם דלקת ריאות לא חמורה המלווה בנשימה מהירה במדינות דלות-משאבים באפריקה.

מטרת המחקר הייתה להעריך האם טיפול באינבו לדלקת ריאות לא חמורה הוא פחות יעיל בצורה משמעותית לעומת טיפול ב-Amoxicillin במתן פומי, פעמיים ביום למשך שלושה ימים. המחקר בדק חוסר נחיתות ונערך בסמיות כפולה, בהקצאה אקראית למשך 14 יום בקרב 1,343 ילדים שלא חולים ב-HIV בני 2-59 חודשים עם דלקת ריאות לא חמורה המלווה בנשימה מהירה במרפאות חוץ בבתי חולים בעיר לילונגווה שבמדינת מלאוי ביבשת אפריקה בין יוני 2016 ליוני 2017.

התוצא העיקרי שנמדד במחקר היה יחס הילדים בהם לא נראה שיפור ביום ארבע למחקר עם מרווח חוסר נחיתות שהוגדר בתור כמות כשלונות הגדולה ב-1.5 מכמות הכשלונות תחת הטיפול ב-Amoxicillin. התוצאים המשניים כללו חוסר הצלחה בטיפול או הישנות של המחלה ביום 14 למחקר.

1,126 ילדים הוקצו באקראי לטיפול של שלושה ימים ב-Amoxicillin י(564 מטופלים) או אינבו (562 מטופלים). המאפיניים הבסיסיים של הילדים היו דומים בין הקבוצות. עבור כלל אוכלוסיית המחקר, הגיל החציוני היה 21.3 חודשים (סטיית תקן 15.1 חודשים) ו-601 מהנחקרות היו בנות (53.4%). לאחר ניתוח התוצאות במהלך המחקר, הניסוי הופסק מכיוון שהילדים שקיבלו Amoxicillin חוו כשלון טיפולי בשיעור של 4.0% (22/552 ילדים עם מידע על התוצא העיקרי)  ביום 4 למחקר לעומת 7.0% (38/543) מהילדים בקבוצת האינבו (סיכון יחסי מתוקנן 1.78, רווח בר-סמך 95%:1.07%-2.97%, הבדל מוחלט מתוקנן 3.0%, רווח בר-סמך 95%: 0.4%-5.7%).

בקרב הילדים שהמשיכו במחקר עד יום 14, 56/522 (10.1%) ממקבלי ה-Amoxicillin ו-64/543 (11.8%) ממקבלי האינבו חוו כשלון טיפולי ביום 4 למחקר או הישנות עד ליום 14 למחקר (סיכון יחסי 1.16, רווח בר-סמך 95%: 0.83%-1.63%; הבדל מוחלט 1.6%, רווח בר-סמך 95%: -2.1% - 5.4%). לא נרשמו מקרי תמותה. מספר הילדים שנדרש לטפל בהם ב-Amoxicillin בשביל להראות תועלת בילד אחד הוא 33.

מקור: 

Ginsburg A.S et al (2018). JAMA Pediatr. Published online November 12, 2018

נושאים קשורים:  דלקת ריאות,  מחקר חוסר-נחיתות,  הקצאה אקראית,  קבוצת ביקורת,  אינבו,  מחקרים
תגובות