• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

שיטה חדשה להערכת היעילות של אומליזומאב

באמצעות שימוש בבדיקת רגישות סף של בזופילים לאלרגנים ניתן לנטר ולטפל בצורה יעילה יותר באסתמה אלרגית מתווכת IgE

אומליזומאב הינה תרופה הזמינה לטיפול באסתמה אלרגית מעל יותר מעשור. רגישות הסף של בזופילים לאלרגנים (Basophil allergen threshold sensitivity- CD-sens) הודגמה כבעלת מתאם לרגישות הסף הברונכיאלית לאלרגנים ויכולה להוות מדד אובייקטיבי ליעילות הטיפול עם אומליזומאב. מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של טיפול עם אומליזומאב באסתמה אלרגית על ידי בדיקת CD-sens והיחס בין בדיקה זו לספירומטריית SPT, FeNO, שאלון שליטה באסתמה (ACQ) והערכה גלובלית של יעילות הטיפול (GETE).

במחקר השתתפו 32 מטופלים אשר טופלו עם אומליזומאב במשך 16 שבועות. במחקר בוצע שימוש ב-CD-sens על מנת להגדיר את התגובה לטיפול והיחס לפרמטרים הקליניים האחרים. במידה ובדיקת ה-CD-sens הייתה שלילית (קטנה מ-0.1, קבוצת הציון הנמוך) המטופלים המשיכו עם המינון הרגיל של אומליזומאב. במידה והבדיקה הייתה חיובית (שווה או גדולה מ-0.1, קבוצת הציון הגבוה), תקופה נוספת של 16 שבועות עם עליית מינון של 25-50% הוחלה והוערכה לאחר 32 שבועות.

החוקרים מצאו כי תשעה מתוך 32 המטופלים עברו המרה ל-CD-sens שלילי לאחר הטיפול (ציון CD-sens התחלתי ממוצע: 8.0 ובתום 16 שבועות קטן מ-0.01). במשתתפים אלו הוגדרה הצלחה טיפולית. 15 מתוך 23 כשלו תחת הטיפול (ציון CD-sens התחלתי ממוצע: 13; ותום 16 שבועות: 1.65) ועל כן מינון האומליזומאב הוגבר. בעקבות זאת, ציון ה-CD-sens פחת באופן מובהק סטטיסטית (p<0.05) ושלושה מטופלים נוספים הפכו לשליליים. כמו כן, נצפתה פרקציית נוגדני IgE קטנה יותר באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת ה-CD-sens הנמוך לעומת הגבוה (p<0.0001). הפחתה מובהקת סטטיסטית ב-ACQ נצפתה בשתי הקבוצות לאחר 16 שבועות טיפול. לא נצפו שינויים מובהקים סטטיסטית בפרמטרים הקליניים האחרים.

מסקנת החוקרים היא כי על ידי שימוש בבדיקת CD-sens, אשר בוחנת באופן יעיל את ההשפעה היעילה של אומליזומאב, בשילוב עם משתנים קליניים נוספים ייתכן וניתן לנטר ולטפל באופן יעיל יותר אסתמה אלרגית מתווכת IgE.

מקור: 

Johansson, S.G.O. et al.  (2018) Immunity, Inflammation and Disease. https://doi.org/10.1002/iid3.225

נושאים קשורים:  מחקרים,  אומליזומאב,  אסתמה,  בזופילים,  רגישות סף,  CD-sens,  IgE
תגובות