• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

שיפור משמעותי בתפקוד הריאות בעקבות 16 שבועות של טיפול עם אומליזומב

השפעות טיפול קצר טווח עם אומליזומב במטופלים עם אסתמה אלרגית

03.01.2019, 18:00
מחלת ריאות, COPD, צינור חמצן (צילום: אילוסטרציה)

אומליזומב, נוגדן מונוקלונולי מואנש נגד IgE, משפר סימפטומים של אסתמה ומפחית את תדירות ההחמרות במטופלים עם אסתמה אלרגית מתונה וחמורה. מחקרים הראו כי מטופלים שטופלו עם אומליזומב הראו שיפור בתפקוד הריאות. החוקרים רצו להרחיב את הממצאים מתוך אנליזות post-hoc שהדגימו יתרון לתפקוד הריאות במטופלים עם אסתמה אלרגית מתונה-חמורה בעקבות 28-52 שבועות של טיפול עם אומליזומב על ידי בחינת ההשפעות קצרות הטווח בעקבות 16 שבועות של טיפול.

נתונים מתוך שני מחקרי פאזה 3 של קורטיקוסטרואידים בשאיפה למשך 16 שבועות של אומליזומב במטופלים עם אסתמה אלרגית מתונה וחמורה נבחנו. ההבדלים בממוצע הריבועי (least squares mean, LSM) עבור נפח נשימתי מאומץ בשנייה אחת (forced expiratory volume in 1 Second, FEV1), הקיבולת המאומצת (forced vital capacity, FVC) מנקודת הבסיס עד לשבוע 16. הבדל LSM בטיפול, רווח בר-סמך 95% וערכי מובהקות התבססו על אנליזה של מודל רב-משתנים שכלל את תפקוד הריאות בנקודת הבסיס וטיפול.

מתוך שני ניסויי פאזה 3, סך הכל 1,071 משתתפים מבוגרים/מתבגרים (12 שנים ומעלה) חולקו באופן רנדומלי לקבלת אומליזומב (542 משתתפים) או אינבו (529 משתתפים). FEV1 ממוצע בנקודת הבסיס היה 2,320 מ"ל (סטיית תקן 671), 68.2 ± 14.8% היה צפוי באומליזומב ו-2,353 מ"ל (67.7 ± 14.3% צפוי בקבוצות האינבו, בהתאמה. ערכי ה-FVC הממוצעים היום 3,306 מ"ל (919) ו-3349 מ"ל (968) בקבוצות האומליזומב והאינבו, בהתאמה.

בשבוע 16, מטופלים שטופלו עם אומליזומב חוו שיפור ניכר יותר בשינוי מנקודת הבסיס בערכי ה-FEV1 האבסולוטיים (הבדל LSMי82 מ"ל, רווח בר-סמך 95% 1.2-3.6; p=0.0001) בהשוואה למטופלים שטופלו עם אינבו. שיפור ניכר יותר בערכי ה-FVC נצפה גם כן במטופלים שקיבלו אומליזומב בהשוואה לאינבו (הבדל LSMי61 מ"ל, רווח בר-סמך 95% 2-120; p=0.04).

לסיכום, ממצאים מאנליזה זו מדגימים מובהקות ושיפור מהיר בתפקוד הריאות במטופלים עם אסתמה אלרגית מתונה-חמורה שטופלו עם אומליזומב כבר לאחר 16 שבועות. נתונים אלו מרחיבים ממצאים קודמים המדגימים שיפור בתפקוד הריאות לטווח ארוך יותר במטופלים לאחר 28-52 שבועות של טיפול עם אומליזומב בהשוואה לאינבו.

מקור: 

Hanania, N. et al. (2018) Chest. 154(4)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה אלרגית,  אומליזומאב,  תפקוד ריאות
תגובות