• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

אומליזומאב משפרת תוצאים מדווחי מטופלים עם אסתמה אלרגית קשה

אומליזומאב משפרת איכות חיים ותפיסת מחלה ומפחיתה שיעור התקפים במטופלים עם אסתמה אלרגית קשה

נתונים בנוגע להימצאות של אסתמה אלרגית שנתית לעומת עונתית באיטליה אינם מספקים. יתרה מכך, ישנן ראיות מוגבלות לגבי היעילות של אומליזומאב בהיבט תוצאים מדווחי מטופלים עם אסתמה אלרגית קשה. מחקר ה-PROXIMA, מחקר תצפיתי ורב מרכזי, תוכנן על מנת להעריך את ההימצאות של אסתמה שנתית לעומת עונתית (פאזת חתך) ואת ההשפעה של אומליזומאב על שיפור תפיסת התחלואה, איכות חיים ושליטה באסתמה במטופלים איטלקים עם אסתמה אלרגית קשה (פאזה אורכית).

לקריאה נוספת:

במחקר השתתפו 357 מטופלים בפאזת החתך ו-123 בפאזה האורכית. במהלך הפאה האורכית, מטופלים קיבלו אומליזומאב במינון 75-600 מ"ג תת עורית פעם בחודש ובוצע מעקב במשך 12 חודשים. המשתנה הראשי של פאזת החתך היה ההימצאות של אסתמה אלרגית שנתית ושל הפאזה האורכית היה שיעור המטופלים עם שליטה באסתמה (שהוערכה על פי שאלון Asthma control questionnaire). תוצאים משניים שהוערכו היו תפיסת המטופלים את המחלה, מידת שליטה באסתמה, שיעור התקפים במהלך פאזת החתך והפאזה האורכית, היענות המטופלים לטיפול ואיכות החיים במהלך הפאזה האורכית.

החוקרים מצאו כי לרוב המטופלים הייתה אלרגיה שנתית (95.8%) ול-81% הייתה פוליסינסטיזציה. מתוך 99 מטופלים בערכת פרוטוקול (per-protocol set),י95% השיגו שליטה באסתמה (ציון Asthma control questionnaire קטן מ-4) לאחר שישה ו-12 חודשים עם טיפול באומליזומאב. כמו כן, ציון Asthma control questionnaire פחת לאחר שישה ו-12 חודשים (p<0.0001). טיפול עם אומליזומאב הוביל לשיפור מובהק באיכות החיים של המטופלים ובתפיסת המחלה ונצפתה ירידה של 87% בשיעור ההתקפים. שיעור ההיענות לטיפול היה 73.2% ולא נצפו סוגיות בטיחות חדשות במהלך המחקר.

מחקר זה מדגים כי באסתמה אלרגית קשה, אומליזומאב משפרת תוצאים מדווחי מטופלים כדוגמת תפיסת המחלה ואיכות חיים ומשפרת שליטה באסתמה ושיעור התקפים.

מקור: 

Canonica, G.W. et al. (2018) World Allergy Organization Journal 11, 33.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אלרגיה,  אומליזומאב,  איכות חיים,  תוצאים מדווחי מטופלים,  שליטה במחלה
תגובות