PCV13

הנטל של דלקת ריאות פנאומוקוקלית הנרכשת בקהילה

החוקרים מצאו כי ההיארעות הכוללת של דלקת ריאות פנאומוקוקלית הנרכשת בקהילה הייתה 68-7,000 לכל 100,000 וכי ההיארעות של מחלה זו פחתה בעקבות הכנסת חיסון ה-PCV13 לשגרת החיסונים

07.08.2018, 14:49
חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

הנטל של דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (CAP) הנגרמת על ידי סטרפטוקוקוס פנאומוניאה בקרב מבוגרים באירופה אינו מוגדר דיו. החוקרים ביצעו חיפוש מובנה של מאגר המידע PubMed על מנת לזהות את היארעות CAP פנאומוקוקולית בקרב מבוגרים באירופה.

החוקרים מצאו כי ההיארעות הכוללת של CAP הייתה 68-7,000 לכל 100,000 וההיארעות של אשפוזים מכל סיבה של מקרי CAP הינה 16-3,581 לכל 100,000. באופן כללי, ההיארעות של CAP גברה עם הגיל. המידע הזמין העיד כי בקבוצות עם תחלואה נלווית ישנו נטל גדול יותר של CAP פנאומוקוקולית. רוב המקרים של CAP פנאומוקוקלית (30-78%) נגרמו על ידי סרוטיפים המכוסים על ידי חיסון ה-PCV13. ההיארעות של דלקת ריאות הקשורה ב-PCV13 פחתה לאחר הכנסת החיסון לשגרת החיסונים בילדות.

החוקרים מצאו כי ישנו נטל גבוה של דלקת ריאות פנאומוקוקלית הנרכשת בקהילה באירופה למרות שימוש בחיסון ה-23-valent pneumococcal polysaccharide ובמיוחד בחולים מבוגרים עם תחלואה נלווית. מעקב אחר CAP משתנה בין מדינות שונות באירופה. CAP פנאומוקוקלית צריכה להיות מנוטרת היטב לאור ההשפעה האפשרית של החיסונים הקיימים כיום.

מקור:

Torres, A. et al.  (2018) Respiratory Medicine. 137, 6

נושאים קשורים:  PCV13,  פנאומוקוק,  נטל תחלואה,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  היארעות,  מחקרים