• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

מאפייני הבסיס של ילדים עם אסתמה אלרגית המטופלים עם אומליזומאב

מטופלים פדיאטריים עם אסתמה אלרגית בינונית-קשה בלתי נשלטת סובלים מנטל מחלה משמעותי המתבטא בתפקוד ריאתי ירוד, שליטה ירודה במחלה ותסמינים מרובים

02.08.2018, 17:47

ההתוויות להתחלת טיפול עם אומליזומאב בארצות הברית הורחבו לאחרונה לילדים בגילאי 6-11 עם אסתמה אלרגית בלתי נשלטת בינונית-קשה. מטרת מחקר זה הייתה לתאר את מאפייני הבסיס של אוכלוסייה זו ממאגר נתונים מהעולם האמיתי.

במחקר הוכללו מטופלים עם אסתמה אלרגית בלתי נשלטת בינונית-קשה בגילאי 6-11 שנים אשר זוהו ממאגר המידע Allergy Partners Network Electronic Medical Records בין השנים 2007 ל-2016. תאריך ההכללה נקבע להיות הביקור השני הקשור באסתמה אצל רופא אישור סטטוס אלרגי. המטופלים רובדו לכאלו שקיבלו אומליזומאב (בתאריך ההכללה) וכאלו שלא קיבלו את הטיפול. המאפיינים הוערכו במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך ההכללה.

במחקר הוכללו 5,806 מטופלים עם אסתמה אלרגית. 37 מטופלים טופלו באומליזומאב ו-2,620 מטופלים שלא קיבלו טיפול זה. המטופלים עם אסתמה אלרגית והמטופלים שלא קיבלו אומליזומאב היו בעיקר ממוצא לבן (70.2% ו-61.2% בהתאמה) בעוד שרוב המטופלים שקיבלו אומליזומאב היו ממוצא אפרו-אמריקאי (62.2%). רמות IgE ממוצעות היו 782 יחידות בינלאומיות למיליליטר במטופלים עם אסתמה אלרגית, 1,134.4 יחידות בינלאומיות למיליליטר בקרב מטופלים שנחשפו לאומליזומאב ו-746.1 יחידות בינלאומיות למיליליטר במטופלים שלא נחשפו לאומליזומאב.

מטופלים עם אסתמה אלרגית היו בעלי חומרת מחלה פחותה משתי הקבוצות האחרות בהיבט אחוז ה-FEV1 החזוי ומבחן ה-C-ACT י(Childhood Asthma Control Test). אחוז ה-FEV1 החזוי היה פחות מהתקין (פחות מ-80%) ב-42.4% מהמטופלים שקיבלו אומליזומאב, 39.1% מהמטופלים שלא קיבלו אומליזומאב. בנוסף, 63.6% מהמטופלים שקיבלו אומליזומאב ו-46.7% מהמטופלים שלא קיבלו אומליזומאב היו בעלי ציון C-ACT הקטן מ-20 והמעיד על שליטה ירודה במחלה. במטופלים אפרו-אמריקאים אשר נחשפו לאומליזומאב, אחוז ה-FEV1 החזוי היה נמוך מהנורמה ב-47.6% מהמטופלים ואסתמה בלתי נשלטת הודגמה ב-55.0% מהמטופלים.

מסקנת החוקרים היא כי בעולם האמיתי, מטופלים פדיאטריים עם אסתמה אלרגית בינונית-קשה בלתי נשלטת היו עם נטל מחלה משמעותי המתבטא בתפקוד ריאתי ירוד, שליטה ירודה במחלה ותסמינים מרובים. טיפולים הקיימים היום יכולים לשפר שליטה במחלה בקבוצה זו.

מקור: 

Abishkek, K. et al.  (2018) Allergy and Rhinology. 9.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אומליזומאב,  אסתמה,  מאפיינים,  ילדים,  c-ACT,  FEV1
תגובות