• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
אסתמה

חשיפת ילדים אסתמטיים בבתי ספר עירוניים ל-NO2

החוקרים מצאו שבילדים אסתמטיים, חשיפה ל-NO2 בכיתה יכולה להיות מקושרת לבעיות נשימה חסימתיות

חשיפה לדו תחמוצת החנקן (NO2) יכולה לגרום לתסמינים של אסטמה ולירידה בתפקוד הריאתי בילדים עם אסטמה. עם זאת, מעט ידוע על ההשפעות הבריאותיות של חשיפה לזיהום אוויר בבית הספר.

החוקרים במחקר זה ביקשו לבדוק את השפעת ה-NO2 על התפקוד הריאתי והתסמינים של ילדים אסתמטיים בבתי ספר עירוניים.

המעקב נארך שנה ובמסגרתו המשתתפים ביצעו ספירומטריה ובדיקה של מרכיב ה-NO2 הננשף פעמיים. רמות ה-NO2 בכיתה נאספו באמצעות דגימה פסיבית במשך שבוע פעמיים בשנה, בסמוך לבדיקת תפקודי הריאה.

רמת ה-NO2 הממוצעת עמדה על 11.1 חלקיקים למיליארד (ppb) (טווח, 29.7-4.3). מתוך 296 משתתפים, 188 השלימו את הבדיקות הספירומטריות. ערך הסף נקבע על 8 חלקיקים למיליארד ובוצע תיקון עבור גזע ועונה (הספירומטריה תוקנה על פי גיל, גובה ומין).

נמצא שרמות ה-NO2 קושרו באופן משמעותי עם חסימת דרכי אוויר, כשכל עלייה של 10 חלקיקים למיליארד התבטאה בירידה של 5% בערכי  FEV1/forced vital capacityי(β= 0.05; רווח בר-סמך 95%, 0.08- עד 0.02-; P= 0.01). אחוז ה-forced expiratory flow בין האחוזונים ה-25 ל-75 מתוך ה-forced vital capacity היה מקושר באופן שלילי עם חשיפה גדולה יותר ל-NO2י(β= 22.8-; רווח בר-סמך 95%, 36.0- עד 9.7-; P= 0.01). לא נמצא קשר מובהק בין רמות NO2 ל-FEV1 חזוי, מרכיב NO2 בנשיפה או תסמיני אסתמה.

על בסיס ממצאים אלה החוקרים מציינים שבילדים עם אסתמה, חשיפה לרמות שונות של NO2 בכיתה יכולה להיות מקושרת לחסימה נשימתית מוגברת.

מקור: 

Gaffin, J.M. et al. (2018) The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 141 (6)

נושאים קשורים:  אסתמה,  זיהום אוויר,  חנקן,  דו תחמוצת החנקן,  מחלת ריאות חסימתית,  ספירומטריה,  Feno,  FVC,  NO2,  מחקרים
תגובות