• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
יתר לחץ דם ריאתי

יתר לחץ דם ריאתי והסיכון לתמותה

החוקרים מצאו כי גם עלייה קלה בלחצים בעורקי הריאה יכולה לנבא תמותה מוגברת וקבעו סף פרוגנוסטי חדש

מדידת לחץ דם (צילום: אילוסטרציה)

לחץ דם עורקי ריאתי תקין ממוצע (mPAP) הינו 14.0±3.3 מ"מ כספית (ממוצע±סטיית תקן). החשיבות הפרוגנוסטית של עלייה קלה ב-mPAP אשר לא עונה להגדרות של יתר לחץ דם ריאתי (מעל 25 מ"מ כספית) לא נבדקה באופן פרוספקטיבי בעולם האמיתי. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הקשר בין mPAP במנוחה ותמותה כוללת בעוקבה רטרוספקטיבית ופרוספקטיבית של חולים עם דיספנאה בלתי מוסברת וחולים עם סיכון ליתר לחץ דם ריאתי.

ספים פרוגנוסטיים חושבו על ידי אנליזת עץ רגרסיה וקלסיפיקציה (CART) ללא ספים מוגדרים ושימוש בספים מוגדרים על בסיס הספרות הקיימת המגדירה mPAP תקין-נמוך (קטן ממוצע ועוד סטיית תקן אחת), תקין-גבוה (בין ממוצע ועוד סטיית תקן אחת וממוצע ועוד שתי סטיות תקן), גבולי (בין ממוצע ועוד שתי סטיות תקן ועד 25 מ"מ כספית) ויתר לחץ דם ריאתי (מעל 25 מ"מ כספית). החוקרים ביצעו אנליזת שרידות חד ורב-משתנית המתוקננת לגיל ותחלואה נלווית.

במחקר השתתפו 547 חולים, כאשר מתוכם 137, 56, 64 ו-290 התייצגו עם לחצים תקינים-נמוכים, תקינים-גבוהים, גבוליים ויתר לחץ דם ריאתי, בהתאמה. אנליזת CART שבוצעה על mPAP הבדילה בין שלוש קבוצות פרוגנוסטיות- mPAP קטן מ-17 מ"מ כספית, mPAP בין 17-26 מ"מ כספית ו-mPAP הגדול מ-26 מ"מ כספית עם שרידות פוחתת באופן מובהק סטטיסטית. אנליזה חד-משתנית על בסיס הספים הקיימים הדגימה כי לחץ תקין-גבוה, לחץ גבולי וליתר לחץ דם ריאתי היו קשורים באופן מובהק סטטיסטית עם תמותה מוגברת לעומת mPAP תקין-נמוך. במודל רב משתני, אשר התחשב בגיל ותחלואה נלווית, רק mPAP גבולי (יחס סיכונים, 2.37; רווח בר-סמך 95%, 1.14-4.97; p=0.022) ויתר לחץ דם ריאתי (יחס סיכונים, 5.05; רווח בר-סמך 95%, 2.79-9.12; p<0.001) נמצאו כקשורים עם שרידות גרועה.

מסקנת החוקרים היא כי בחולים בסיכון ליתר לחץ דם ריאתי או דיספנאה בלתי מוסברת, אנליזת CART מזהה ספים פרוגנוסטיים ב-mPAP של 17 ו-26 מ"מ כספית. ערכים בין 20-25 מ"מ כספית מייצגים מנבא עצמאי של שרידות גרועה.

מקור: 

Douschan, P. et al. (2018) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 197(4)

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם ריאתי,  תמותה,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות
01.05.2018, 19:37

תודה !
זאב רם