• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

אומליזומאב בחולים קשישים עם אסתמה בלתי-נשלטת

החוקרים מצאו כי גם בחולים קשישים, אומליזומאב הינה בעלת פרופיל בטיחות גבוה ומביאה לשליטה באסתמה בשיעור ניכר מאוכלוסייה זו

טיפול באסתמה (צילום: אילוסטרציה)
טיפול באסתמה (צילום: אילוסטרציה)

ניהול של אסתמה קשה בחולים קשישים הינו קשה לאור מצבי תחלואה נלווית, ריבוי תרופות והיענות נמוכה. מחקר זה ביקש להעריך את הבטיחות והיעילות ארוכות הטווח של אומליזומאב בחולים קשישים עם אסתמה אלרגית בלתי נשלטת.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה, השתתפו 128 חולים עם אסתמה אלרגית בלתי נשלטת שטופלו עם אומליזומאב. החולים חולקו לשתי קבוצות לפי גיל (65 שנים ומעלה ומתחת ל-65 שנים). עבור כל קבוצה, בוצע רישום של נתונים סוציודמוגרפיים, תגובה לטיפול עם אומליזומאב, שליטה באסתמה (על פי הקווים המנחים של ה-Global initiative for asthma), שיעור אשפוזים וביקורים במלר"ד ותופעות לוואי.

21 חולים היו מבוגרים מ-65 שנים (16.4%) ומתוכם שבע-עשרה היו נשים (ללא הבדל מובהק סטטיסטית מקבוצת הצעירים). כמו כן, משך המחלה בשתי הקבוצות היה דומה. שיעור המשכיות הטיפול עם אומליזומאב בכל אחת מהקבוצות היה דומה (קבוצת הקשישים - 95.2% לעומת 94.4% בקבוצת הצעירים; p>0.05). לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בשליטה באסתמה בין שתי הקבוצות (נשלטת היטב: 61.95% לעומת 66.3%; נשלטת חלקית: 33.3% לעומת 27.7%; לא נשלטת: 4.8% לעומת 6%; p>0.05). שיעור הביקורים במלר"ד והאשפוזים עקב התקפי אסתמה היה ללא הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות ולא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות בהיבט תופעות הלוואי.

מסקנת החוקרים היא כי אומליזומאב נסבלת היטב ויעילה בחולים קשישים עם אסתמה בלתי נשלטת.

מקור: 

Havlucu, Y. and Yorgancioglu, A.  (2017) European Respiratory Journal. 50, PA4021

נושאים קשורים:  מחקרים,  אומליזומאב,  אסתמה,  התקפים,  קשישים,  בטיחות,  יעילות
תגובות