• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

ההשפעה ארוכת הטווח של קורטיקוסטרואידים נשאפים על עומס חיידקי ונגיפי בחולי COPD

טיפול ממושך עם קורטיקוסטרואידים נשאפים משנה את הרכב המיקרוביום של דרכי האוויר ומגביר את ההימצאות של חיידקים פתוגניים ואת העומס החיידקי הכוללים בדרכי האוויר

תרבית חיידקים בצלחת פטרי (צילום: אילוסטרציה)

תרופות המכילות קורטיקוסטרואידים נשאפים מפחיתות את התדירות של התקפי מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) בעוד שבאופן פרדוקסלי הן מגבירות את הסיכון לזיהומים ריאתיים אחרים. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את ההשפעה של קורטיקוסטרואידים נשאפים על עומס חיידקי בדרכי האוויר בחולי COPD ולהעריך את ההשפעה של הפרופיל הדלקתי בחולים על הקולוניזציה והמיקרוביום של דרכי האוויר.

מחקר תווית פתוחה זה בוצע בתבנית פרוספקטיבית, אקראית עם סמיות. שישים חולים עם COPD בינונית ויציבה חולקו בצורה אקראית לקבל פעמיים ביום שאיפה של שילוב סלומטרול במינון 50 מיקרוגרם ופלוטיקזון פרופריונט במינון 500 מיקרוגרם או סלומטרול בלבד במינון 50 מיקרוגרם במשך 12 חודשים. התוצא העיקרי שנבדק היה השינוי בעומס החיידקי בליחה במהלך הטיפול.

החוקרים מצאו כי לעומת טיפול עם סלומטרול, טיפול של שנה עם סלומטרול ופלוטיקזון נמצא כקשור באופן מובהק סטטיסטית עם עלייה בעומס החיידקי בליחה (p=0.005), שינוי בהרכב החיידקים בליחה ועלייה בעומס של חיידקים מחוללי מחלה בדרכי האוויר. העלייה בעומס החיידקי נצפתה רק בחולים שטופלו עם רמות אאוזינופילים נמוכות בליחה או בדם (2% או פחות) אך לא בחולים עם רמות אאוזינופילים בסיסיות גבוהות יותר.

מסקנת החוקרים היא כי שימוש ארוך טווח בקורטיקוסטרואידים נשאפים משפיע על העומס החיידקי ב-COPD יציבה. רמות אאוזינופילים נמוכות קשורות בעלייה בעומס החיידקי בדרכי האוויר.

מקור: 

Contoli, M. et al.  (2017) European Respiratory Journal. 50, 1700451

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מיקרוביום,  סטרואידים,  סלומטרול,  פלוטיקזון,  ליחה,  אאוזינופילים
תגובות