• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
חשיפה תעסוקתית

חשיפה תעסוקתית ומחלת ריאות אינטרסטיציאלית תת-קלינית

החוקרים מצאו כי חשיפה לאדים, גז, אבק ועשן במבוגרים המתגוררים בקהילה מעלה סיכון למחלת ריאות אינטרסטיציאלית תת-קלינית

ההשפעה של מגוון רחב של חשיפות תעסוקתיות על מחלת ריאות אינטרסטיציאלית תת-קלינית (ILD) לא נבדקה נכון להיום. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע האם חשיפות תעסוקתיות לאדים, גז, אבק ועשן (VGDF) קשורה  לאזורים בעלי הנחתה גבוהה (High attenuation areas- HAA) ואבנורמליות ריאתית אינטרסטיציאלית אשר מהווים מדדים כמותיים ואיכותיים מבוססי CT של ILD תת-קלינית.

החוקרים ביצעו אנליזה של משתתפים שהוכללו במחקר ה-MESA י(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה בגילאי 45-84. HAA נמדד בתחילת המחקר ובסריקות CT קרדיאליות סדרתיות ב-5,702 משתתפים. ILA אובחן בתת-קבוצה של 2,312 חולים שעברו סריקת CT ריאות מלאה לאחר עשר שנות מעקב. חשיפה תעסוקתית הוערכה על ידי דיווח עצמי לגבי חשיפת VGDF ועל פי מטריצת עבודה-חשיפה (JEM). מודל ליניארי מעורב ומודל רגרסיה לוגיסטית בוצע על מנת לקבוע האם חשיפות תעסוקתיות היו קשורות ב-HAA ו-ILA. המודלים תוקננו לגיל, מין, מוצא, השכלה, סטטוס תעסוקה, שימוש בטבק וטכנולוגיית הסורק.

החוקרים מצאו כי כל עליית ציון JEM בחשיפת VGDF הייתה קשורה עם HAA הגדול ב-2.64% (רווח בר-סמך 95%, 1.23-4.19%). דיווח עצמי על חשיפה לאדים או גז היה קשור עם סיכוי מוגבר ל-ILA בקרב אלו משתתפים אשר היו מועסקים במהלך המחקר (פי 1.76, 1.09-2.84) ומשתתפים בני פחות מ-65 שנים (פי 1.97, 1.16-3.35). לא נמצאו ראיות עקביות שחשיפה תעסוקתית הייתה קשורה בהתקדמות HAA במהלך תקופת המעקב.

מסקנת החוקרים היא כי חשיפה ל-VGDF לפי דיווח עצמי ולפי הגדרת עיסוק קשורה עם מדדים של ILD תת-קלינית במבוגרים המתגוררים בקהילה.

מקור: 

Sack, C.S. et al.  (2017) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 196(8),

נושאים קשורים:  חשיפה תעסוקתית,  מחלת ריאות אינטרסטציאלית,  עשן,  גזים,  תת-קלינית,  מחקרים
תגובות