• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
רינווירוס

האם יש קשר בין דלקת אלרגית לפגיעות מוגברת לזיהומים ויראליים?

עבודה זו בחנה את ההשפעה של אומליזומאב, נוגדן מונוקלונלי כנגד IgE, על זיהומי רינווירוס, תחלואה נלווית והתקפי אסתמה

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

דלקת אלרגית נמצאה בעבר כקשורה לפגיעות מוגברת לזיהומים ויראליים, אך לא ברור האם קשר זה הוא סיבתי. מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם טיפול עם אומליזומאב להפחתת IgE יכול לקצר את התדירות והמשך של תחלואת רינווירוס בילדים עם אסתמה אלרגית.

כחלק ממחקר ה-PROSEי(Preventative Omalizumab or Step-up Therapy for Severe Fall Exacerbations) החוקרים בחנו 478 ילדים עם אסתמה אלרגית (גילאי 6-17) מרקע סוציואקונומי נמוך בשמונה ערים בארה"ב. החוקרים ניתחו ממצאים וירולוגיים בקבוצות שחולקו בצורה אקראית לקבל טיפול סטנדרטי לאסתמה (89 ילדים) או תוספת אומליזומאב (259 ילדים). דגימות מוקוזה נאזלית שבועיות עברו אנליזה עבור רינווירוס ותסמינים נשימתיים והתקפי אסתמה תועדו על פני תקופה של 90 ימים במהלך עונת הסתיו של השנים 2012-2013. שיעורי תחלואה מתוקננים לפי זרוע הטיפול חושבו באמצעות רגרסיית Poisson.

החוקרים מצאו כי רינווירוס התגלה ב-97 (57%) מ-171 דגימות שנלקחו בזמן התקף וב-2,150 (36%) דגימות מתוך 5,950 דגימות שנלקחו לא בזמן התקף (יחס סיכויים, 2.32; p<0.001). ההתקפים נמצאו כקשורים באופן מובהק סטטיסטית עם זיהוי רינווירוס C (יחס סיכויים, 2.85; p<0.001) ורינווירוס A (יחס סיכויים, 2.92; p<0.001) ובמידה פחותה עם זיהוי רינווירוס B (יחס סיכויים, 1.98; p=0.019). אומליזומאב הפחיתה את משך הזיהום ברינווירוס (11.2 ימים לעומת 12.4 ימים; p=0.03) והפחיתה השלת שיא של הנגיף ב-0.4 יחידות לוג (רווח בר סמך 95%, -0.77-(-0.02); p=0.04). בנוסף, אומליזומאב הפחיתה את תדירות התחלואה ברינווירוס (יחס סיכונים, 0.64; רווח בר-סמך 95%, 0.49-0.84).

מסקנת החוקרים היא כי בילדים עם אסתמה אלרגית, טיפול עם אומליזומאב, מפחית את משך זיהומי רינווירוס, את השלת הנגיף והסיכון לתחלואת רינווירוס. ממצאים אלו מספקים עדות ישירה שחסימת IgE מפחיתה פגיעות לזיהומי ותחלואת רינווירוס.

מקור: 

Esquivel, A. et al.  (2017) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 196(8),

נושאים קשורים:  רינווירוס,  אומליזומאב,  IgE,  אסתמה,  אלרגיה,  מחקרים
תגובות