CF

גורמי סיכון לתמותה בילדים עם לייפת כיסתית

תוחלת החיים באנשים הסובלים מלייפת כיסתית נמצאת במגמת עליה. עם זאת, תמותה בילדות אינה נדירה וכ-9% מהילדים שנולדו בין המחלה בין 1989-1992 מתו עד גיל 20. מחקר זה ביקש לבחון את גורמי הסיכון לתמותה בילדים מתחת לגיל 18 עם לייפת כיסית

03.07.2017, 10:27

מחקר זה ביקש לבחון את הקשר בין גורמי סיכון בתחילת החיים ומוות בילדות בחולי לייפת כיסתית (CF) על מנת לזהות ולפתח התערבויות יעילות.

בעבודה זו בוצע שימוש במידע ממחקר ה-ESCFי(Epidemiologic Study of Cystic Fibrosis) שנאסף בין השנים 1994-2005 והוצלב עם מידע ממאגר ה-CFFPRי(Cystic Fibrosis Foundation Patient Registry) משנת 2013. קריטריוני הכללה במחקר כללו ביקור אחד או יותר בגילאי 3-5 ומדידת FEV1 אחת או יותר בגילאים 6-8. מידע דמוגרפי ותזונתי, סימנים ותסמינים ריאתיים, מיקרוביולוגיה ו-FEV1 הוערכו כגורמי סיכון לתמותה לפני גיל 18. מודל Cox רב משתני שימוש לחישוב השפעת גורמי הסיכון על תמותה לפני גיל 18.

מתוך 5,365 חולים אשר נרשמו ל-ESCF וענו על קריטריוני ההכללה, 3,880 (72%) קושרו ל-CFFPR. מתוכם, 191 (5.7%) מתו לפני גיל 18. גיל התמותה החציוני היה 13.4±3.1 שנים. מודל הרגרסיה הרב משתני הדגים שקלאבינג, חרחורים, מין נקבה, גנוטיפ CFTR לא ידוע, מוצא אתני מקבוצת מיעוט, ביטוח רפואי של מדיקייד, זיהום בפסאודומונס בשתי תרביות או יותר ומשקל באחוזון הקטן מאחוזון 50 הינם גורמי סיכון מובהקים סטטיסטית לתמותה ללא תלות ב-FEV1 בגילאי 6-8.

החוקרים זיהו מספר רב של גורמי סיכון למוות בילדות בחולי CF שנותרו בלתי-תלויים גם לאחר התחשבות ב-FEV1 בגילאי 6-8. בין הגורמים שזוהו הינם קלאבינג וחרחורים בגיל 3-5- סימנים שלא מבוצע אחריהם מעקב באופן שוטף במאגרי מידע.

מקור: 

McColley, S.A. et al.  (2017) Pediatric Pulmonology. 52(7), 909.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.23715/full

נושאים קשורים:  CF,  לייפת כיסית,  קלאבינג,  FEV1,  מחקרים
תגובות