• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

סטרואידים בשאיפה והסיכון לדלקת ריאות והחמרת COPD

ניתוח רטרוספקטיבי ממחקר ה-UPLIFT שנמשך על פני 4 שנים מצא, כי שימוש בסטרואידים בשאיפה קשור עם עלייה בשיעור תופעות לוואי נשימתיות, אך ייתכן כי קשר זה הינו בגלל דרגת מחלה חמורה יותר בבסיס; באנליזה של תתי קבוצות, השיעור הנוסף של תחלואה בקבוצת הסטרואידים בשאיפה נראה כקשור בעיקר למטופלים שקיבלו fluticasone proprionate בעת הרנדומיזציה

28.03.2017, 11:15
בעיות בנשימה, מחלות בדרכי הנשימה (צילום: אילוסטרציה)

בניגוד למחקרים רבים שחקרו מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD,י Chronic Obstructive Pulmonary Disease), מחקר UPLIFT הארבע-שנתי איפשר שימוש בקורטיקוסטירואידים בשאיפה במהלך שלב הטיפול וההכנה למחקר. צעד זה סיפק את האפשרות לבחון בצורה פרוספקטיבית את ההשפעה של שימוש מתמשך של סטרואידים בשאיפה על אירועים נשימתיים באוכלוסיית חולי COPD הנבחנת בקפידה.

המחקר בוצע במטרה לקבוע את שיעור ומספר אירועי דלקת ריאות והחמרת COPD בקרב מטופלים שנכנסו למחקר ללא סטרואידים בשאיפה, עם fluticasone proprionateי(FP) או סטרואידים אחרים בשאיפה.

מסד הנתונים של מחקר ה-UPLIFT נבחן רטרוספקטיבית והמטופלים חולקו לשלוש קבוצות על בסיס התרופות בתחילת המחקר: ללא סטרואידים בשאיפה, FP או סטרואידים אחרים בשאיפה. בוצעה רגרסיית Poisson על מנת להשוות בין תדירות האירועים הנשימתיים.

בתחילת המחקר, הקבוצות היו תואמות היטב מלבד ערך FEV1% הצפוי (38% בהשוואה ל-41%; סטרואידים בשאיפה בהשוואה ללא סטרואידים בשאיפה, בהתאמה) והשכיחות של עישון בהווה (26% בהשוואה ל-36%, סטרואידים בשאיפה בהשוואה ללא סטרואידים בשאיפה, בהתאמה).

שיעור ההיארעות של דלקת ריאות היה גבוה יותר משמעותית בקרב מטופלים שהשתמשו בסטרואידים בשאיפה, בהשוואה למטופלים שלא השתמשו בסטרואידים בשאיפה (0.068 בהשוואה ל-0.056, בהתאמה; p=0.012). כאשר בוצעה השוואה בין קבוצת ה-FP עם סטרואידים אחרים בשאיפה, שיעור האירועים היה גבוה אף יותר (0.077 בהשוואה ל-0.058, בהתאמה; P<0.001).

החמרות COPD היו יותר שכיחות בקרב מטופלים שהשתמשו בסטרואידים בשאיפה, עם שיעור גבוה משמעותית בקרב קבוצת ה-FP בהשוואה לסטרואידים אחרים בשאיפה (0.93 בהשוואה ל-0.84, בהתאמה; p=0.013).

מסקנת החוקרים הייתה, כי שימוש בסטרואידים בשאיפה קשור עם עלייה בשיעור האירועים הנשימתיים, אך ייתכן כי קשר זה הינו בגלל מחלה חמורה יותר בבסיס. באנליזה של תתי-קבוצות, השיעור הנוסף של תחלואה בקבוצת הסטרואידים בשאיפה נראה כקשור בעיקר למטופלים שקיבלו fluticasone proprionate בעת הרנדומיזציה.

מקור:
Morjaria JB, Rigby A, Morice AH. Inhaled Corticosteroid use and the Risk of Pneumonia and COPD Exacerbations in the UPLIFT Study. Lung. 2017 Mar 3. doi: 10.1007/s00408-017-9990-8. [Epub ahead of print].

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  דלקת ריאות,  סטרואידים,  סטרואידים בשאיפה,  fluticasone proprionate