• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
שבוע המודעות לסרטן

בדיקת ריצוף גנומי כבדיקה שגרתית צפויה לשפר את הישרדותם של חולי סרטן ריאות מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים

בדיקת ריצוף גנומי של כ-20,000 גידולים ממטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC) הדגימה שינויים גנטיים ספציפיים בכמחצית מהגידולים ואיפשרה התאמה טובה יותר של טיפול בקו-ראשון, אשר הביא להארכת ההישרדות

07.03.2017, 08:30
Non-small-cell lung carcinoma, סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים ואינם קשקשיים (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שנערך בתמיכה ממשלתית מטעם האיגוד צרפתי לרפואת בית החזה (Intergroup French Cooperative Thoracic - IFCT) בוצעו בדיקות גנטיות מקיפות (NGS) אחר מוטציות מוכרות לחולים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (non-small-cell lung cancer - NSCLC), אשר הביאו לאיתור של מוטציה אחת לפחות עבורה קיים טיפול תרופתי ממוקד בכמחצית מהמטופלים והשפיעו על אסטרטגיית הטיפול ביותר ממחצית מהמטופלים.

במסגרת המחקר, בו השתתפו כ-4,000 רופאים, בוצעו לכ-20,000 מטופלים עם סרטן ריאות (NSCLC) מתקדם בדיקות גנטיות מקיפות לאיתור מוטציות ב-EGFR, שחלופים בגן ה-ALK ומוטציות בגנים HER2י(ERBB2י), KRASי, BRAF ו-PIK2CA.

אותרו שינויים גנומיים בכ-50% מהגידולים, כאשר 30% מהגידולים היו עם מוטציות בגן KRASי, 10% עם מוטציות בגן EGFR ו-5% עם שחלופים ב-ALK. שאר הגנים שנבדקו היו עם שכיחות נמוכה יותר של מוטציות, בניגוד לממצאים של מחקרים קודמים.

זהו המחקר הגדול ביותר שבוצע עד עתה במסגרתו בוצעו בדיקות גנטיות לחולי סרטן ריאה: כ-26,000 חולי סרטן ריאה צפויים לעבור סריקות גנטיות מדי שנה בצרפת, לפי ההנחיות העדכניות, כך שמחקר זה משקף את האוכלוסייה הכללית של חולי סרטן הריאה במדינות מפותחות.

אחד האתגרים ברפואה מותאמת אישית הינו איתור שינויים מולקולריים שעשויים להיות בעלי השפעה על הטיפול במחלה. מחקר זה עמד במשימה בהצלחה ודיווח על שיפור של 4.7 חודשים בהישרדות ללא התקדמות בקרב מטופלים אצלם אותרו שינויים גנומיים, בהשוואה לאלו שלא אותרו אצלם שינויים גנומיים מוכרים. זאת, עקב התאמת הטיפול למפרט הגנומי של הגידול או עקב יתרון פרוגנוסטי של מוטציות אלו. נוכחות שינויים גנומיים נקשרה גם לעלייה בשיעורי התגובה לטיפולי קו-ראשון וקו-שני.

ניתוח רב-משתנים חשף, כי שחלופים בגן ALK הפחיתו את הסיכון לתמותה ב-30%, מוטציות בגן EGFR הפחיתו הסיכון לתמותה ב-47% ומוטציות בגן HER2 הפחיתו את הסיכון לתמותה ב-40%. הסיבה לממצא זה נעוצה ככל הנראה בטיפולים ביולוגיים ממוקדי מוטציות אלו, אשר משפרים את הפרוגנוזה של המטופלים.

מחקר זה, שנערך ברמה לאומית ובהיקף רחב, מצא כי בדיקת ריצוף מולקולרי לגידולי סרטן ריאות מתקדם משפרת את הישרדותם של כמחצית מהחולים שעברו בדיקות אלו. אף כי רוב השינויים הגנטיים שנמצאו התמקדו בשלושה גנים, יש לסקור גם אחר מוטציות בגנים נפוצים פחות שהיו במחקר זה, מאחר וקיימות עבור מטופלים עם שינויים גנומיים אלו תרופות ממוקדות שהוכחו במחקרים כמאריכות חיים.

אמנם עלות הבדיקה אינה זניחה, אך שכיחות השינויים הגנומיים, משך הזמן עד קבלת תוצאות הבדיקה ויתרונותיה הקליניים מצדיקים את יישומה בקרב כלל אוכלוסיית חולי סרטן ריאות.

בדיקות גנומיות מקיפות המבוצעות על פלטפורמת NGSי(Next Generation Sequencing) מאפשרות זיהוי והכוונה לטיפולים ממוקדים, מותאמים אישית לחולה הסרטן על סמך מאפייני הגידול הסרטני הספציפי. בדיקת FoundationOne סורקת בו זמנית 315 גנים שונים הקשורים לסרטן ומזהה את כל סוגי השינויים הגנטיים שהתרחשו בגידול, אשר עשויים להיות המניע לגדילתו.

הבדיקה תוקפה במבחן תיקוף רחב היקף ונתמכת ע"י מאגר המידע הנרחב של חברת Foundation Medicine, המבוסס על יותר מ-100,000 מקרים. פרטים נוספים על בדיקות גנומיות ורפואה מותאמת אישית.
מקור:
Routine molecular profiling of patients with advanced non-small-cell lung cancer: results of a 1-year nationwide programme of the French Cooperative Thoracic; Intergroup (IFCT); Fabrice Barlesi, Julien Mazieres, Jean-Philippe Merlio, Didier Debieuvre, Jean Mosser, Hervי Lena, L’Houcine Ouafi k, Benjamin Besse, Isabelle Rouquette, Virginie Westeel, Fabienne Escande, Isabelle Monnet, Antoinette Lemoine, Rmi Veillon, Hיlטne Blons, Clarisse Audigier-Valette, Pierre-Paul Bringuier, Rיgine Lamy, Michטle Beau-Faller, Jean-Louis Pujol, Jean-Christophe Sabourin, Frיdיrique Penault-Llorca, Marc G Denis, Sylvie Lantuejoul, Franck Morin, Quגn Tran, Pascale Missy, Alexandra Langlais, Bernard Milleron, Jacques Cadranel, Jean-Charles Soria, Gיrard Zalcman, for the Biomarkers France contributors*

נושאים קשורים:  שבוע המודעות לסרטן,  בדיקות גנומיות,  דנא,  ריצוף,  סרטן,  סרטן ריאה,  פרופיל גנומי בסרטן