• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

מנת PCV-13 נוספת 5 שנים אחרי המנה הראשונה שומרת על טיטרציית נוגדנים גבוהה ובטוח לשימוש בקרב קשישים

מבוגרים בגילאי 50-90 שקיבלו מנת PCV-13 ראשונה וחמש שנים לאחר מכן קיבלו מנת PCV-13 שנייה, הפגינו במועד השני רמות נוגדנים דומות או גבוהות מאלו שנרשמו חודש אחרי המנה הראשונה, ללא תופעות לוואי חמורות

26.02.2017, 07:15
חסיון מבוגרים, דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

חיסון האוכלוסייה מפחית ביעילות תחלואה פולשנית ודלקת ריאות הנגרמות על ידי החיידק Streptococcus pneumoniae. עם זאת, הירידה בטיטרציית הנוגדנים עם הזמן וחיסון חוזר להגברת הנוגדנים בקרב קשישים מעוררים חששות.

מסיבות אלו בוצע מחקר לתיאור נוכחות נוגדנים לאחר חיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) ובדיקת התגובה לחיסון חוזר חמש שנים לאחר המנה הראשונה.

נבדקים בגילאי 50-90 שלא חוסנו בעבר נגד פנאומוקוק הוקצו אקראית לקבלת PCV-13 ובו-בזמן או חודש לאחר מכן לקבלת חיסון נגד שלושה זנים של נגיף השפעת. שתי הקבוצות קיבלו מנה שנייה של PCV-13 חמש שנים אחרי המנה הראשונה.

ממוצע הריכוזים הגאומטרי (geometric mean concentrations - GMCs) של פעילות פגוציטית ואופסוניזציה נגד פנאומוקוק (anti-pneumococcal opsonophagocytic activityי- OPA), ממוצע גאומטרי של טיטרציות הנוגדנים (geometric mean titers - GMTs) והריכוז הממוצע של אימונוגלובולין Gי(IgG) הוערכו לפני וכחודש אחרי כל מנת חיסון.

אירועי תגובות מקומיות ומערכתיות תועדו במשך 14 ימים, תופעות לוואי תועדו במשך חודש ותופעות לוואי חמורות תועדו במשך שישה חודשים לאחר כל מנת חיסון.

מבין 1,116 נבדקים שהוקצו לתוכנית החיסונים במסגרת המחקר, 727 נבדקים קיבלו חיסון חוזר אחרי חמש שנים. בנקודת הזמן שבין החיסון הראשון לחיסון החוזר, ממוצעי הריכוזים הגאומטריים של OPAי, GMTs ו-IgG היו דומים או גבוהים מאלו שנצפו חודש לאחר מנת החיסון הראשונה, עבור רוב זני הפנאומוקוק המכוסים על ידי PCV-13.

התגובות המקומיות היו לרוב קלות בחומרתן. פחות מ-5% מהנבדקים דיווחו על תופעות לוואי בחודש שלאחר קבלת מנת חיסון כלשהי, ופחות מ-1% דיווחו על תופעות לוואי חמורות בששה החודשים שלאחר קבלת מנת חיסון כלשהי. לא אירעו תופעות לוואי חמורות הקשורות לחיסונים עצמם.

החוקרים סיכמו, כי חיסון חוזר של מבוגרים בגילאי 50 ומעלה עם PCV-13 חמש שנים אחרי החיסון הראשוני היה בטוח ועודד ייצור נוגדנים. כמו כן, טיטרציית הנוגדנים נותרה בעינה במשך חמש שנים לפחות לאחר קבלת מנת החיסון. החיסון עורר תגובה של זיכרון חיסוני אשר הוצג כתגובה מוגברת שנשמרה או הוגברה על ידי חיסון חוזר.

מקור:
Frenck RW Jr, Fiquet A, Gurtman A, van Cleeff M, Davis M, Rubino J, Smith W, Sundaraiyer V, Sidhu M, Emini EA, Gruber WC, Scott DA, Schmoele-Thoma B; B1851020 Study Group. Immunogenicity and safety of a second administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine 5 years after initial vaccination in adults 50 years and older; Vaccine. 2016 Jun 24;34(30):3454-62. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.04.093. Epub 2016 May 5

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  Streptococcus pneumoniae,  פנאומוקוק,  נוגדנים לחיידק,  חיסון נגד 13 זני פנאומוקוק,  PCV-13,  ממוצע ריכוזים גאומטרי,  ייצור נוגדנים,  חיסונים