• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

שיעור החמרות נמוך יותר בטיפול עם רלבר אליפטה בחולי COPD

ממחקר שנערך ב-75 מרפאות קהילתיות עולה, כי טיפול חד-יומי במשאף משולב fluticasone furoate/vilanterol תורם לירידה מובהקת בתדירות ההחמרות של חולי COPD, בהשוואה לטיפול מקובל, ללא עליה בסיכון לאירועים חריגים חמורים

02.01.2017, 07:30
האזנה לריאות, תפקוד ריאות ודרכי אוויר (צילום: אילוסטרציה)

מרבית הראיות הקליניות היוצרות את תשתית המלצות הטיפול הנוכחית במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מגיעות ממחקרים מבוקרים, שבוצעו בקבוצות הומוגניות של חולים שעמדו בתנאי הכללה מחמירים. חוקרים מאנגליה ביקשו לשנות את הגישה ולבדוק את יעילותו ובטיחותו של המשאף המשולב fluticasone furoate/vilanterol) Relvar) בקרב חולי COPD במסגרות הטיפול הקהילתי של העיר סלפורד (Salford) וסביבתה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת NEJM.

למחקר המבוקר עם חלוקה אקראית גויסו 2,799 חולי COPD אשר הוקצו לשתי קבוצות: באחת טופלו החולים במשאף משולב חד יומי fluticasone furoate/vilanterol ובקבוצה השניה קיבלו החולים את הטיפול המקובל שלהם (קבוצת ביקורת), שכלל:

- antagonistsיlong-acting muscarinic,יLAMA
- long-acting beta2-agonists,יLABA
- inhaled corticosteroids,יICS

שניתנו כטיפול בודד, כשילוב או כטיפול משולש.

תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כשכיחות של החמרות בינוניות או קשות של COPD בקרב חולים עם החמרה אחת לפחות של המחלה בשנה שקדמה לכניסתם למחקר. תוצאות המשנה כללו את שיעור הפניות לשירותי הרפואה הראשונית (רופא משפחה, אחות או נותן שירות אחר), שיעור הפניות לרפואה השניונית (אשפוזים, פניות למיון ופניות למרפאות חוץ מקצועיות) עוד בין תוצאות המשנה היו: שינויים בטיפול הקבוע ב-COPD ושכיחות ההחמרות בקרב חולים עם החמרות בשלוש שנים שקדמו למחקר.

ניתוח התוצאות מלמד, כי שיעור ההחמרות הבינוניות או הקשות של COPD היה נמוך באופן מובהק בקרב חולים שטופלו במשאף המשולב החד-יומי fluticasone furoate/vilanterol (פער של 8.4%, 95% רווח בר סמך 1.1-15.2, P=0.02) לעומת הטיפול המקובל.

לא נרשם הבדל מובהק במספר הפניות למסגרות בריאות ראשוניות או שניוניות בין הקבוצות ולא נמצא הבדל מובהק בשיעור ההחמרה הראשונה בניתוח לפי זמן עד האירוע. לא נרשמה שכיחות יתרה של תופעות לוואי חמורות בכלל ושל דלקות ריאה בפרט בקבוצת fluticasone furoate/vilanterol . מספר האירועים החריגים החמורים האחרים היה דומה בשתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים, כי טיפול במשאף משולב חד יומי fluticasone furoate/vilanterol הביא לירידה בתדירות ההחמרות של COPD, בהשוואה לטיפולים המקובלים, בקרב חולים עם היסטוריה של החמרות, ללא עליה בסיכון לאירועים חריגים חמורים.

מקור:
Effectiveness of Fluticasone Furoate–Vilanterol for COPD in Clinical Practice; Jørgen Vestbo, D.M.Sc., David Leather, M.B., Ch.B., Nawar Diar Bakerly, M.D., John New, M.B., B.S., J. Martin Gibson, Ph.D., Sheila McCorkindale, M.B., Ch.B., Susan Collier, M.B., Ch.B., Jodie Crawford, M.Sc., Lucy Frith, M.Sc., Catherine Harvey, D.Phil., Henrik Svedsater, Ph.D., and Ashley Woodcock, M.D., for the Salford Lung Study Investigators; September 4, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1608033

לעלון לרופא באתר משרד הבריאות

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלות דרכי אוויר,  החמרות,  משאף,  רלבר,  רלבר אליפטה,  fluticasone furoate/vilanterol