• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

הסיכון להידרדרות קבועה של COPD תלויה בין השאר במרכז הרפואי המטפל

מחקר שבחן מאות מטופלים עם COPD שחווים הידרדרות לעתים תכופות מצא כי תחלואה לבבית ונפשית קשורה לסיכון להידרדרות, אך גם שירותי הבריאות הניתנים לחולים והמרכז הרפואי בו הם מטופלים

מרכז רפואי בארה"ב (צילום: אילוסטרציה)

מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary diseaseי- COPD) שחווים מספר אירועים קליניים חריפים סובלים משיעורים גבוהים של תחלואה, תמותה והידרדרות מואצת בתפקוד הריאתי. אף על פי כן, פרופיל תחלואות הלוואי ושיעורי ההידרדרות בקרב מטופלים עם פנוטיפ של הידרדרות תכופה אינם מאופיינים כראוי, ובהתאם לכך חסרות הנחיות מבוססות-ראיות לניהול הטיפול במטופלים אלו.

מחקר זה בוצע במטרה להעריך את פרופיל התחלואות הנלוות ואת דפוסי הטיפול של מטופלים עם אירועי הידרדרות תדירים וחסימה חמורה או חמורה מאוד בזרימת האוויר.

בוצע מחקר חתך רב-מרכזי ב-50 בתי חולים באיטליה. מומחים במחלות ריאה סיפקו מידע קליני מגיליונות רפואיים של 743 מטופלים עם COPD שמרבים להידרדר. החוקרים העריכו את הסיכון להידרדרות ואת השונות בין מרכזים בבדיקות הדיאגנוסטיות.

שליש מהמטופלים (n=210) עברו בדיקת תגובה למרחיב סימפונות ו-163 (22%) עברו סריקת טומוגרפיה ממוחשבת (CTי). 35 מטופלים הפגינו תגובה חלקית למרחיבי סימפונות בעוד ש-119 מטופלים היו עם אבחנה של נפחת (emphysemaי). 584 (79%) מטופלים לא עברו בדיקות דיאגנוסטיות באופן מספק כדי לבצע סיווג. רק 17% מהמטופלים היו ללא תחלואה נלווית כלשהי.

היסטוריה של אי-ספיקת לב (יחס סיכויים [odds ratioי, ORי]: 1.89, 95% רווח בר סמך: 1.48-2.30) והפרעות במצב הרוח (1.66, 1.24-2.10) נקשרו להידרדרות בתדירות גבוהה. חברות (membership) במרכז רפואי נקשרה באופן מובהק לסיכון להידרדרות, ללא קשר לתמהיל המטופלים (casemix) (מקדם חלקיק השונות: 29.6%).

החוקרים סיכמו, כי מטופלים עם COPD חמורה נוטים לסבול מתחלואה נוספת כאשר לרובם יש נפחת. מחלת לב והפרעות במצב הרוח קשורות להחמרות תכופות ב-COPD. בנוסף למצבו הבריאותי של כל מטופל, יש לשקלל את התפקיד של המרכז הרפואי אשר בשירותיו משתמש המטופל.

בדיקת השונות האזורית בתוצאים בריאותיים והתנהגות ספקי שירותי בריאות עשויים לסייע בזיהוי אפשרויות הטיפול הטובות ביותר, בפרט בהיעדר הנחיות המבוססות על ראיות ומצב של אי-ודאות בקבלת החלטות קליניות.

מקור:
Francesco Blasi, Luca Neri, Stefano Centanni, Franco Falcone & Giuseppe Di Maria; Clinical Characterization and Treatment Patterns for the Frequent Exacerbator Phenotype in Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Severe or Very Severe Airflow Limitation; Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Pages 1-8 | Received 23 Feb 2016, Accepted 26 Aug 2016, Published online: 08 Nov 2016; http://dx.doi.org/10.1080/15412555.2016.1232380

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  הידרדרות תכופה,  הידרדרות ב- COPD,  COPD חמורה,  תחלואות נלוות,  מרחיבי סימפונות,  א-ספיקת לב,  מרכז רפואי
תגובות