• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

אנזימים בדם ההיקפי ובאוויר הננשף קשורים לחומרת COPD ולסיכוי להידרדרות

מחקר מצא, כי ביטוי מוגבר של המטלופרוטאינזה MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז בתאים מונונוקלארים, וריכוז גבוה של אנזימים אלו באוויר הננשף, קשורים באופן כללי לנוכחות COPD ולחומרתה

מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary diseaseי - COPD) מאופיינת בחסימה מתקדמת ובלתי-הפיכה של מעבר אוויר, הקשורה לדלקת כרונית בה מעורבים ציטוקינים ומטלופרוטאינאזות (MMPs). ידוע, כי האנזימים MMP-8י, MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז מעורבים ב-COPD, אך הגורמים המשפיעים על שפעול ודיכוי הפעילות של אנזימים אלו עדיין אינם ברורים.

מחקר זה בוצע במטרה להשוות בין MMP-8י, MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז בדם ההיקפי של מטופלים עם COPD ונבדקי ביקורת ולהעריך את ריכוזם של MMPs אלו באוויר הננשף (exhaled breath condensate - EBC). בנוסף, נמדדו רמות micro(mi)RNA139-5p בדם ההיקפי, אשר מווסת את רמות ה- MMPs בקרב מטופלים עם COPD.

דגימות דם ואוויר בנשיפה נאספו ממטופלים עם COPD - הן ממטופלים יציבים והן ממטופלים בהידרדרות - ומנבדקי ביקורת בריאים. רמות הביטוי של רנ"א שליח של MMP-8י, MMP-9, נויטרופיל אלסטאז ו-miRNA-139-5p בתאים מונונוקלארים בדם ההיקפי הוערכו בבדיקת qRT-PCR. רמות החלבונים MMP-8י, MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז בפלזמה וריכוז MMP-8 ו- MMP-9 באוויר הננשף הוערכו על ידי ELISAי(enzyme-linked immunoassays).

תאים מונונוקלארים בדם ההיקפי של מטופלים עם COPD הראו ביטוי מוגבר של רנ"א שליח של MMP-8י(p=0.004)י,MMP-9י(p=0.0023) ונויטרופיל אלסטאז (p=0.0019). ביטוי הרנ"א שליח של נויטרופיל אלסטאז בתאים מונונוקלארים בדם ההיקפי היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב מטופלים בעת הידרדרות COPD, בהשוואה למטופלים עם COPD יציבה (p<0.05).

הביטוי של רנ"א שליח של MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז נמצא בקשר הפוך עם תוצאות בדיקת ספירומטריה בקרב מטופלים עם COPDי(p<0.05). הפלזמה של מטופלים עם COPD הראתה רמות גבוהות יותר של החלבונים MMP-8י (p=0.003) MMP-9 ,(p=0.046) ונויטרופיל אלסטאז (p=0.018). רמות החלבון MMP-8 היו נמוכות יותר באוויר הננשף של מטופלים עם COPDי(p<0.0001).

החוקרים סיכמו, כי בתאים מונונוקלארים בדם ההיקפי, ביטוי מוגבר של רנ"א שליח של MMP-9 ונויטרופיל אלסטאז קשור ל-COPD ועשוי להיות מתואם עם חומרת המחלה והסיכון להידרדרות.

מקור:
JieHao Joshua Sng, Silvie Prazakova, Paul S. Thomas & Cristan Herbert; MMP-8, MMP-9 and Neutrophil Elastase in Peripheral Blood and Exhaled Breath Condensate in COPD; Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Published online: 23 Nov 2016
http://dx.doi.org/10.1080/15412555.2016.1249790

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  חסימת דרכי אוויר,  מטלופרוטאינאזות,  MMP-8,  MMP-9,  נויטרופיל אלסטאז,  miRNA-139-5p,  תאים מונונוקלארים בדם ההיקפי,  החמרת COPD
תגובות