• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

טיפול ב-Indacaterol-glycopyrronium למניעת החמרות בקרב חולי COPD

מחקר מצא, כי טיפול ב-Indacaterol-glycopyrronium הינו יעיל יותר בהשוואה ל-Salmeterol-Fluticasone במניעת החמרות COPD בקרב מטופלים עם היסטוריה של החמרות במהלך השנה האחרונה

04.09.2016, 08:35
מחלת ריאות, COPD, צינור חמצן (צילום: אילוסטרציה)

מרבית קווי ההנחיה ממליצים על טיפול בבטא-אגוניסטים ארוכי טווח
(LABA, Long Acting Beta Agonist) בנוסף לגלוקוקורטיקואידים בשאיפה או על טיפול באנטי מוסקרינים ארוכי טווח (LAMA, Long Acting Muscarinic Antagonist) כטיפול קו ראשון עבור מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) בעלי סיכון גבוה להחמרות. יעילות הטיפול במשלב LABA-LAMA במטופלים אלו אינו ברור.

מחקר אקראי, מבוקר, כפול סמיות, דמה-כפול (Double Dummy), אשר בוצע במשך 52 שבועות להוכחת חוסר נחיתות (Noninferiority), בדק מטופלים אשר סבלו מ-COPD עם היסטוריה של לפחות החמרה אחת במהלך השנה האחרונה. המטופלים חולקו אקראית לקבל טיפול בשאיפה של LABA מסוג Indacaterolי(110 ug) בנוסף ל-LAMA מסוג Glycopyrroniumי(50 ug)י (Ultibro breezhaler –אולטיברו בריזהיילר; חברת NOVARTIS PHARMA) פעם ביום או LABA מסוג Salmeterolי(50 ug) בנוסף לגלוקוקורטיקואידים בשאיפה מסוג Fluticasoneי(500 ug) פעמיים ביום.

המדד הראשוני לצורך הוכחת מטרת המחקר היה השיעור השנתי של כל החמרות COPD. בסך הכל במחקר נכללו 3,362 מטופלים, אשר נחלקו ל-1,680 מטופלים בקבוצת ה-Indacaterol-glycopyrronium ול-1,682 מטופלים בקבוצת ה-Salmeterol-Fluticasoneי.

Indacaterol-glycopyrronium הראה לא רק חוסר נחיתות, אלא אף עליונות על Salmeterol-Fluticasone, בהפחתת השיעור השנתי של כל החמרות ה-COPD. השיעור היה נמוך יותר ב-11% בקבוצת ה-Indacaterolי-glycopyrronium בהשוואה לקבוצת ה-Salmeterol-Fluticasoneי(3.59 בהשוואה ל-4.03; Rate ratio 0.89י; 95%CIי0.83-0.96י; p=0.003).

קבוצת ה-Indacaterol-glycopyrronium היתה בעלת זמן ארוך יותר עד להחמרה הראשונה בהשוואה לקבוצת ה-Salmeterol-Fluticasoneי[71 ימים (95%CIי60-82) בהשוואה ל-51 ימים (95%CIי 46-57י); Hazard ratio 0.84י (95%CIי0.78-0.91), מייצג 16% סיכון נמוך יותר; P<0.001].

השיעור השנתי של החמרות בינוניות או חמורות היה נמוך יותר בקבוצת ה-Indacaterol-glycopyrronium בהשוואה לקבוצת ה-Salmeterol-יFluticasoneי(0.98 בהשוואה ל-1.19 ; Rate ratio 0.83י; 95%CIי0.75-0.91; P<0.001).

הזמן עד להחמרה הבינונית או החמורה הראשונה היה ארוך יותר בקבוצת ה-Indacaterol-glycopyrronium, בהשוואה לזמן בקבוצת ה-Salmeterol-יFluticasoneי(Hazard ratio 0.78י; 95%CIי0.70-0.86; p<0.001), כמו גם הזמן עד להחמרה החמורה הראשונה (Hazard ratio 0.81י; 95%CIי0.66-1.00; p=0.046).

ההשפעה של Indacaterol-glycopyrronium בהשוואה ל-Salmeterol-יFluticasone על שיעור החמרות ה-COPD לא היה תלוי בספירת האאזוניופילים הבסיסית. ההיארעות של תופעות לוואי ותמותה היה דומה בין שתי הקבוצות. ההיארעות של דלקת ריאות היה 3.2% בקבוצת ה-Indacaterol-glycopyrronium ו-4.8% בקבוצת ה-Salmeterol-יFluticasoneי(p=0.02).

מסקנת החוקרים היתה, כי Indacaterol-glycopyrronium הינו טיפול יעיל יותר מ-Salmeterol-Fluticasone במניעת החמרות COPD בקרב מטופלים עם היסטוריה של החמרות במהלך השנה האחרונה.

מקור:
Wedzicha, J.A., Banerji, D., Chapman, K.R., Vestbo, J., Roche, N., Ayers, R.T., Thach, C., Fogel, R., Patalano, F. and Vogelmeier, C.F., 2016. Indacaterol–Glycopyrronium versus Salmeterol–Fluticasone for COPD. New England Journal of Medicine.

נושאים קשורים:  מחקרים,  COPD,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  Indacaterol,  glycopyrronium,  salmeterol,  fluticasone
תגובות