• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

לא מומלץ למטופלים עם COPD חמורה וספירת אאוזינופילים גבוהה להפסיק טיפול בסטרואידים בשאיפה

מטופלים עם COPD חמורה או חמורה מאוד ובעלי עבר של התלקחויות, אשר רמות האאוזינופילים בדמם גבוהות מ-4% או 300 תאים למק"ל, נמצאים בסיכון מוגבר להתלקחויות לאחר גמילה מדורגת מקורטיקוסטרואידים בשאיפה

שימוש במשאף לטיפול באסתמה. אילוסטרציה

ספירת אאוזינופילים בדם עשויה לנבא תגובה לקורטיקוסטרואידים בשאיפה (inhaled corticosteroids - ICS) בקרב מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) והיסטוריה של התלקחויות.

במחקר זה השתמשו החוקרים בנתונים ממחקר WISDOM על מנת להעריך אם מטופלים עם COPD וספירת אאוזינופילים גבוהה נוטים יותר להתלקחויות בעת הפסקת טיפול ב-ICS.

מחקר WISDOM היה מחקר עם קבוצה מקבילה והקצאה אקראית שנמשך 12 חודשים. במסגרת המחקר קיבלו המשתתפים מינונים יומיים, במשך שישה שבועות, של 18 מק"ג טיוטרופיום (Tiotropium Bromide -Spirivaי), 100 מק"ג סלמטרול (Salmeterol – Seretide Diskus, Serevent diskus) ו-1,000 מק"ג פלוטיקזון פרופיונט (Fluticasone propionateי – Avamys,י Flixotide).

לאחר ששה השבועות הראשונים, המטופלים הוקצו אקראית, ביחס 1:1, להמשך או הפחתת טיפול עם ICS במשך 12 שבועות.

החוקרים ערכו ניתוח המשך (post-hoc analysis) לאחר השלמת הגמילה מ-ICS (חודשים 3-12), על מנת להשוות את שיעור ההתלקחויות והזמן עד לתוצאי התלקחות על בסיס רמות האאוזינופילים בדם, אשר סווגו לפי קבוצות עם ערכי סף עולים.

מבין 2,296 מטופלים שקיבלו טיפול לאחר גמילה מ-ICS, שיעור ההתלקחויות הבינוניות או החמורות היה גבוה יותר בקבוצת הגמילה בהשוואה לקבוצת המשך הטיפול ב-ICS, בקרב מטופלים עם ספירת אאוזינופילים (אחוז מכלל תאי הדם הלבנים) של 2% ומעלה (יחס שיעורים [rate ratio – RRי]: 1.22, 95% רווח בר סמך: 1.02-1.48), 4% ומעלה (1.63, 1.19-2.24) ו-5% ומעלה (1.82, 1.20-2.76).

העלייה בשיעור ההתלקחויות היתה ניכרת יותר ככל שעלה ערך הסף של ספירת האאוזינופילים, כאשר מובהקות סטטיסטית עבור אינטראקציה של טיפול לפי תת-קבוצה הושגה עבור ספירה של 4% ו-5% בלבד.

תוצאות דומות התקבלו עבור ערכי סף של 300 תאים למק"ל ו-400 תאים למק"ל, בתתי-קבוצות תואמות.

ספירת האאוזינופילים בדם כבדיקת סקר נמצאה קשורה לשיעור התלקחויות COPD לאחר גמילה מלאה מ-ICS בקרב מטופלים עם COPD חמורה וחמורה מאוד ועבר של התלקחויות.

ממצאי המחקר מציעים, כי ספירת אאוזינופילים של 4% ומעלה, או 300 תאים למק"ל ומעלה, עשויה לנבא השפעות שליליות של גמילה מ-ICS, אשר אינן מופיעות אצל רוב המטופלים שספירת האאוזינופילים שלהם נמוכה יותר.

מקור:
Dr Henrik Watz, Prof Kay Tetzlaff, MD, Prof Emiel F M Wouters, MD, Anne Kirsten, MD, Prof Helgo Magnussen, MD, Prof Roberto Rodriguez-Roisin, MD, Prof Claus Vogelmeier, MD, Prof Leonardo M Fabbri, MD, Prof Pascal Chanez, MD, Prof Ronald Dahl, MD, Bernd Disse, MD, Helen Finnigan, MSc, Prof Peter M A Calverley, DSc
Blood eosinophil count and exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease after withdrawal of inhaled corticosteroids: a post-hoc analysis of the WISDOM trial
The Lancet – Respiratory Medicine, Volume 4, No. 5, p390–398, May 2016.
.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אאוזינופילים,  ספירת אאוזינופילים,  קורטיקוסטרואידים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  התלקחות COPD,  מחקר WISDOM,  טיוטרופיום ברומיד,  ספיריבה,  Spiriva,  סלמטרול,  סרבנט,  פלוטיקזון פרופיונט,  אבאמיס
תגובות