• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

חשיבות קלינית של סימפטומים נשימתיים בקרב מעשנים עם תפקוד ריאתי שמור

מעשנים בהווה או בעבר, עם תפקוד ריאתי שמור, הסובלים מסימפטומים נשימתיים סובלים גם מהחמרות נשימתיות, הגבלה בפעילות ועדות למחלה בדרכי הנשימה, למרות שאינם מתאימים לקריטריונים לאבחון מחלת ריאות חסימתית כרונית

23.05.2016, 07:49
עישון (צילום: אילוסטרציה)

נכון להיום, האבחנה של מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPDי, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) דורשת יחס FEV1י(Force Expiratory Volume in 1 second) ל-FVCי(Forced Vital Capacity) של פחות מ-0.7, כפי שמוערך על ידי בדיקת ספירומטריה לאחר שימוש במרחבי סמפונות. למרות זאת, מעשנים רבים שלא עונים על הקריטריונים של מחלת ריאות חסימתית כרונית סובלים מסימפטומים נשימתיים.

מחקר תצפיתי חדש כלל 2,736 מעשנים בהווה או בעבר ונבדקי ביקורת שמעולם לא עישנו, ומדד את רמת הסימפטומים הנשימתיים בהתבסס על מבחן להערכת COPDי(CAT; ניקוד נע מ-0 ל-40, ניקוד גבוה יותר משמעו חומרה גדולה יותר של סימפטומים).

במחקר נבדק אם מעשנים בהווה או בעבר, בעלי תפקוד ריאות תקין כפי שנמדד על ידי ספירומטריה (יחס FEV1 : FVC מעל או שווה ל-0.7 ו-FVC מעל הגבול התחתון של טווח הנורמה לאחר שימוש במרחבי סמפונות), הסובלים מסימפטומים נשימתיים (ניקוד CAT מעל או שווה ל-10), היו בעלי שיעור מוגבר של החמרות נשימתיות, בהשוואה למעשנים בהווה או בעבר עם תפקוד ריאתי שמור וללא סימפטומים נשימתיים (ניקוד CAT נמוך מ-10).

בנוסף, נבדק אם מטופלים הסובלים מסימפטומים היו בעלי ממצאים שונים בהשוואה למטופלים שלא סובלים מסימפטומים בהתייחס למבחן הליכה 6 דקות, תפקודי ריאות ותוצאות CT ברזולוציה גבוהה (HRCTי, High Resolution Computed Tomographic) של החזה.

סימפטומים נשימתיים נמצאו בקרב 50% מהמעשנים בהווה או בעבר עם תפקוד ריאתי שמור. השיעור הממוצע של החמרות נשימתיות בקרב מעשנים בהווה או בעבר הסובלים מסימפטומים היה משמעותית גבוה יותר בהשוואה למעשנים בהווה או בעבר שאינם סובלים מסימפטומים ובהשוואה לנבדקי ביקורת (0.27±0.67 לעומת 0.08±0.31 ו-0.03±0.21 אירועים בשנה, בהתאמה; p<0.001 עבור שתי ההשוואות).

מעשנים בהווה או בעבר הסובלים מסימפטומים, ללא תלות באסתמה, היו גם בעלי הגבלה גדולה יותר בפעילות, FEV1י, FVC ו-Inspiratory capacity מעט נמוכים יותר ועובי דופן נאדיות הריאה עבה יותר (ללא אמפיזמה) כפי שנבדק ב-HRCT, בהשוואה למעשנים בהווה או בעבר שלא סובלים מסימפטומים.

בקרב מעשנים בהווה או בעבר הסובלים מסימפטומים 42% השתמשו במרחיבי סמפונות ו-23% השתמשו בסטרואידים בשאיפה.

מסקנת החוקרים היתה, כי למרות שהם לא מתאימים לקריטריונים לאבחון מחלת ריאות חסימתית כרונית, מעשנים בהווה או בעבר עם תפקוד ריאתי שמור הסובלים מסימפטומים נשימתיים סובלים מהחמרות נשימתיות, הגבלה בפעילות ועדות למחלה בדרכי הנשימה. כיום אותם מטופלים משתמשים במגוון של תרופות נשימתיות ללא ביסוס מחקרי.

מקור:
Prescott G. Woodruff, M.D et al. Clinical Significance of Symptoms in Smokers with Preserved Pulmonary Function. N Engl J Med 2016; 374:1811-1821

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  מחלות ריאות,  ספירומטריה,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  COPD,  סימפטומים נשימתיים
תגובות