• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

פרופיל תפקודי ריאות בטיפול בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום דרך Respimat טוב יותר מזה של סלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט פעמיים ביום דרך Accuhaler (מחקר ENERGITO)

טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום בחולי COPD בדרגה בינונית-קשה מספק שיפור טוב יותר בתפקודי הריאות מאשר טיפול דו-יומי בסלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט

מחלות בדרכי הנשימה, COPD (צילום: אילוסטרציה)

טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול הדגים בעבר יתרונות מעבר לשיפור בתפקודי ריאות, במחקר גדול פאזה 3, בו הוא ניתן פעם ביום כטיפול אחזקתי לחולי COPD, ויש לו פוטנציאל להוות טיפול להתחלת אחזקה בחולים אלו.

למרות ההמלצות בקווים המנחים לטיפול בשילוב אגוניסטי בטא ארוכי טווח עם סטרואידים נשאפים בחולים בסיכון גבוה בלבד, השימוש בהם רווח גם בחולים בסיכון נמוך. ממצא זה מעלה שאלה בדבר היעילות ההשוואתית בין שילוב זה לאחזקה לבין שילובים אחרים.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את האפקט על תפקודי ריאות של טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום לעומת סלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט פעמיים ביום, בכל החולים עם Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease בדרגה 2-3 (מחלת COPD בדרגת חומרה בינונית-קשה).

המחקר בוצע בצורה אקראית, כפולת סמיות, שכללה 4 טיפולים, עם הצלבה מלאה בין הקבוצות. המשתתפים במחקר טופלו בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום (5/5 µgי& 2.5/5 µg) ) דרך משאף Respimat(®), או פעמיים ביום בסלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט (50/500 µgי & 50/250 µg) דרך משאף Accuhaler(®) למשך 6 שבועות.

נקודת הסיום העיקרית היתה שינוי ב-FEV1 שטח מתחת לעקומה משעה 0 ועד 12 (AUC0-12) בהשוואה לרמת הפתיחה, כעבור 6 שבועות טיפול.

טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום (5/5 µgי & 2.5/5 µg) הדגים שיפור מובהק סטטיסטית ב-FEV1י AUC0-12 בהשוואה לסלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט (שיפור מרמת הפתיחה היה ב-317 mL ו-295 mL עם טיוטרופיום ואולדטרול 5/5 µg ו-2.5/5 µg, ו-188 mL ו-192 mL עם סלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט 50/500 µg ו-50/250 µg, בהתאמה).

טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול הדגים עליונות על פני סלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט בנקודות הסיום המשניות של תפקודי ריאות, ובכללם FEV1י AUC0-24.

החוקרים סיכמו, כי טיפול בטיוטרופיום ואולדטרול פעם ביום בחולי COPD בדרגה בינונית-קשה מספק שיפור טוב יותר בתפקודי הריאות מאשר טיפול דו-יומי בסלמטרול ופלוטיקזון פרופיונט. טיפול דואלי מרחיב סימפונות בא בחשבון בכדי להטיב את תפקודי הריאות בחולי COPD הזקוקים לטיפול אחזקתי קבוע.

מקור:
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Feb 4;11:193-205. doi: 10.2147/COPD.S95055. eCollection 2016. The lung function profile of once-daily tiotropium and olodaterol via Respimat(®) is superior to that of twice-daily salmeterol and fluticasone propionate via Accuhaler(®) (ENERGITO(®) study).Beeh KM1, Derom E2, Echave-Sustaeta J3, Grönke L4, Hamilton A5, Zhai D6, Bjermer L7.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תפקודי ריאות,  טיפול אחזקה,  טיוטרופיום,  אולדטרול,  COPD,  Respimat,  סלמטרול,  פלוטיקזון פרופיונט,  Accuhaler