• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

ניתוח פרמקודינמיקה ופרמקוקינטיקה של טיוטרופיום רספימאט פעם ופעמיים ביום בחולי אסתמה

טיוטרופיום רספימאט במינון חד-יומי יעיל כמו במינון דו-יומי, וגורם לאפקט ממושך של הרחבת סימפונות בחולי אסתמה מבוגרים

קשיי נשימה, אסתמה במבוגרים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע בכדי לאשר את היעילות בת 24 שעות והפרופיל הפרמקוקינטי של טיוטרופיום רספימאט 5  μg פעם ביום כטיפול נוסף לסטרואידים נשאפים (ICS), בחולי אסתמה סימפטומטיים מבוגרים.

פרוטוקול מחקר זה תוכנן כך שיצמצם את הסיכון לזיהום דגימת הפרמקוקינטיקה על ידי שיטת דגימה לא נכונה או שימוש לא נכון בתכשיר.

המחקר הוא מחקר פאזה 2 אקראי, כפול סמיות, עם מעבר בין קבוצות, אשר השווה שני מינונים של טיוטרופיום למשך 4 שבועות - 5  μg פעם ביום (בערב) לעומת 2.5 μg פעמיים ביום (בוקר וערב), כטיפול נוסף לסטרואידים נשאפים (400-800 μg בודזונייד או סטרואיד שווה ערך). לא היתה תקופת ניקוי (washout) בין תקופות הטיפול.

נצפתה עלייה בשטח מתחת לעקומה ב-FEV1 ב-24 שעות מרמת הבסיס לאחר טיפול חד-יומי (217 mL) ודו-יומי (219 mL) בטיוטרופיום, ללא הבדל בין הקבוצות. באוכלוסיית המחקר, סך החשיפה לטיוטרופיום היה בר השוואה בין שתי הקבוצות. ב-2 מטופלים נצפו רמות טיוטרופיום לא צפויות בפלסמה, ייתכן שבשל זיהום הדגימה.

החוקרים סיכמו, כי יעילות הרחבת הסימפונות על פני 24 שעות היתה דומה בין טיפול חד-יומי לטיפול דו-יומי בטיוטרופיום כטיפול נוסף לסטרואידים נשאפים. בכך, יש עדות תומכת לטיפול חד-יומי לשיפור מתמשך בתפקודי ריאות בחולי אסתמה מבוגרים.

מקור:
J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016 Feb 9. [Epub ahead of print]
Pharmacodynamics and Pharmacokinetics Following Once-Daily and Twice-Daily Dosing of Tiotropium Respimat® in Asthma Using Standardized Sample-Contamination Avoidance. Beeh KM1, Kirsten AM2, Dusser D3, Sharma A4, Cornelissen P5, Sigmund R6, Moroni-Zentgraf P5, Dahl R

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיוטרופיום,  אסתמה,  פרמקוקינטיקה,  פרמקודינמיקה