• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

גורמי סיכון להחמרת COPD במטופלים בתרופות נשאפות: מחקר ה COPDGene – מחקר דו שנתי אורכי עם מעקב פרוספקטיבי

בהשוואה לחולי COPD המטופלים ב ICS ± LABA, מטופלי טיוטרופיום הראו מגמה של פחות החמרות נשימתיות, במיוחד בקרב אלו ללא אסטמה במקביל

22.02.2016, 11:09
Spirometry In A Woman ׁ(אילוסטרציה: shutterstock)

למרות הירידה בסיכון עם תרופות נשאפות, חלק מחולי COPD חווים החמרות תדירות. במחקר זה ניסו החוקרים לקבוע בצורה פרוספקטיבית את גורמי הסיכון להחמרות בחולים אלו.

2,113 חולי COPD חולקו ל 4 קבוצות לפי תבנית הטיפול התרופתי: טיפול משולש עם טיוטרופיום בשילוב עם בטא אגוניסטים ארוכי טווח / סטרואידים נשאפים (ICS ± LABA), טיוטרופיום בלבד, ICS ± LABA, ומרחיבי סימפונות קצרי פעולה. תועדו מספר ההחמרות בקרב החולים ואותרו גורמי סיכון בקבוצות השונות באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית. עוד בוצעה השוואה של הסיכון להחמרה בקבוצת הטיוטרופיום אל מול ICS ± LABA.

המצאות של רפלוקס GI, מין נשי, ציון גבוה יותר ב St. George's Respiratory Questionnaire, היו קשורים כולם בסיכון מוגבר להחמרה בקבוצות הטיפול המרובה (רפלוקס OR 1.62-2.75, מין נשי OR 1.53 - 1.90י,  SGRQי OR 1.02-1.03). חולים שנטלו ICS ± LABA או טיוטרופיום היו עם מאפייני בסיס דומים ובשל כך היה ניתן להשוות בין הקבוצות. בהשוואה זו על כי משתמשי טיוטרופיום הראו מגמה של פחות החמרות נשימתיות
(OR = 0.69 [95 % CI 0.45, 1.06], p = 0.09) בהשוואה למשתמשי ה ICS±LABA, במיוחד בחולים ללא אסטמה במקביל OR = 0.56 [95 % CI 0.31, 1.00], p =0.05.

כל קבוצת טיפול בקרב חולי COPD הדגימה תבנית יחודית של גורמי סיכון להחמרה נשימתית, כלי היכול לסייע לרופא המטפל בניהול המחלה. בהשוואה למטופלי ICS ± LABA, מטופלי טיוטרופיום הראו מגמה של פחות החמרות נשימתיות, במיוחד בקרב אלו ללא אסטמה במקביל.

מקור:

BMC Pulm Med. 2016 Feb 10;16(1):28. doi: 10.1186/s12890-016-0191-7.
Risk factors for COPD exacerbations in inhaled medication users: the COPDGene study biannual longitudinal follow-up prospective cohort.
Busch R1, Han MK2, Bowler RP3, Dransfield MT4, Wells JM5, Regan EA6, Hersh CP7; COPDGene Investigators.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26861867

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסטמה,  COPD,  ICS ± LABA,  טיוטרופיום