• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

יעילות ובטיחות טיפול בשילובי בטא אגוניסטים ארוכי טווח / אנטגוניסטים מוסקריניים ארוכי טווח ב-COPD: מטה אנליזה

טיפול משולב LABA/LAMA יעיל יותר ובטוח באותה מידה כמו מונותרפיה, בחולי COPD

26.01.2016, 11:57
COPD, מחלות בדרכי האוויר (צילום: אילוסטרציה)

מקומם של שילובי בטא-אגוניסטים ארוכי-טווח / אנטגוניסטים מוסקריניים ארוכי טווח (LABA/LAMA) בחולי COPD יציבים טרם הוגדר דיו.

מטרת מחקר זה היתה לסקור בצורה שיטתית את היעילות והבטיחות של שילובי LABA/LAMA.

נעשה חיפוש במספר מאגרי מידע ואתרים של יצרני תרופות בחיפוש אחר מחקרים קליניים רלוונטיים. מחקרים מבוקרים אקראיים, שארכו לפחות 12 שבועות, אשר הישוו LABA/LAMA לעומת פלצבו ו/או מונותרפיה, נכללו בסקירה.

נמצאו 23 מחקרים עם סך של 27,172 מטופלים. שילובי LABA/LAMA היו קשורים בשיפור גדול יותר בתפקוד ריאתי, דירוג שאלון St. George's Respiratory Questionnaireי (SGRQ) ו-Transitional Dyspnoea Indexי (TDI), לעומת מונותרפיות.

שילובי LABA/LAMA היו קשורים בשיעור גבוה יותר באופן מובהק של מגיבים ב-SGRQ וב-TDI לעומת מונותרפיות:
(OR 1.23 (95% credible interval (CrI) 1.06-1.39) ו-ORי 1.34 (95% CrIי1.19-1.50) לעומת LABA;יORי1.24 (95% CrIי 1.11-1.36), ו-ORי 1.31 (95% CrI 1.18-1.46) לעומת LAMA, בהתאמה.

כמו כן, נצפו פחות החמרות בינוניות-קשות בטיפול משולב לעומת LABA
(HR 0.82 ,95% CrI 0.73-0.93), אך לא פחות כאשר הושוו ל-LAMAי
(HR 0.92 ,95% CrI 0.84-1.00).

לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיטסית הקשורים לשילוב לעומת מונותרפיות בבטיחות ובשיעור החמרות קשות.

החוקרים סיכמו, כי טיפול משולב LABA/LAMA היה היעיל ביותר בשיפור תפקוד ריאתי, איכות חיים, דירוג סימפטומים ושיעור החמרות בינוניות-קשות, והיה בעל פרופיל בטיחות דומה לעומת מונותרפיות.

מקור:
Thorax. 2016 Jan;71(1):15-25. doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-206732. Epub 2015 Oct 21; Efficacy and safety of long-acting β-agonist/long-acting muscarinic antagonist combinations in COPD: a network meta-analysis; Oba Y1, Sarva ST1, Dias S2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  LABA,  LAMA,  טיפול משולב,  COPD,  בטא-אגוניסטים ארוכי-טווח,  אנטגוניסטים מוסקריניים ארוכי טווח,  מטה-אנליזה