• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
מחקרים

השפעת ורניקלין (צ'מפיקס) על הפסקת עישון בקבוצה של חולי אסתמה

ורניקלין יעיל בגמילה מעישון של חולי אסתמה ומשפר את השליטה במחלה, אך לאחר הפסקת הטיפול שיעורי החזרה לעישון גבוהים

17.01.2016, 13:54
אסתמה (צילום: shutterstock)

שימוש בטבק גורם לתחלואה ארוכת טווח ולתמותה. בחולי אסתמה, שיעור תדירות העישון גבוה. מעשנים אסתמטיים חווים יותר סימפטומים, איבוד מואץ של תפקוד ריאה ותנגודת לטיפול.

ורניקלין הינו טיפול תרופתי יעיל להפסקת עישון שנבדק בחולי COPD ובאוכלוסייה הכללית. מטרת המחקר היתה להעריך את האפקט של ורניקלין על הפסקת עישון בחולי אסתמה צעירים.

המחקר היה רנדומלי, מבוקר פלצבו וכפול סמיות. המחקר כלל 52 מעשנים אסתמטיים (גילאים 19-40) שעישנו יותר מ-10 סיגריות ביום במשך יותר מ-10 שנות עישון (ממוצע 15.6), ושגויסו לתקופת טיפול בת 12 שבועות בוורניקלין לעומת פלצבו (1:1), בהתאמה.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

הערכת סטטוס עישון, דירוג סימפטומיים של אסתמה, דירוג איכות בריאות כללית ותגר מטכולין בוצעו בשבוע 0, 6, 12 ו-24.

בקבוצת הוורניקלין, בשבוע ה-12 - 69% מהמטופלים הפסיקו לעשן, לעומת 36% בקבוצת הפלצבו (p=0.017, intended-to-treat analysis). לאחר 24 שבועות, שיעור חזרה גבוה נצפה בקבוצות (NSי 19% vs.י16%).

לאחר 6 שבועות טיפול, נצפו שיפורים משמעותיים בתגובתיות יתר של דרכי האוויר (AHR) בקבוצת הוורניקלין (מ-88% ל-58%, p=0.016), כאשר לא נצפה שינוי בקבוצת הפלצבו.

דירוג סימפטומים ובריאות כללית השתפר בקבוצת הוורניקלין ובקבוצת הפלצבו.

החוקרים סימכו, כי במחקר הודגם שוורניקלין יכול לעזור בסבירות גבוהה של הצלחה להפסקת עישון במעשנים צעירים עם אסתמה. יש לקחת בחשבון את שיעור החזרה הגבוה לאחר סיום הטיפול, והפסקת עישון יכולה לשפר את השליטה באסתמה.

מקור:
Respir Med. 2015 Nov;109(11):1416-22. doi: 10.1016/j.rmed.2015.07.017. Epub 2015 Jul 30;The effect of Varenicline on smoking cessation in a group of young asthma patients; Westergaard CG1, Porsbjerg C2, Backer V2

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורניקלין,  הפסקת עישון,  איכות חיים,  תגובתיות יתר של דרכי האוויר,  אסתמה