• יו"ר: פרופ' יוחאי אדיר
  • מזכיר ונציג ישראל ב-ERS: ד"ר אמיר בר שי
  • גזברית: ד"ר דניאל בן דיין
  • חברת ועד, עורכת האתר: ד"ר מיכל שטיינברג
  • חבר ועד: ד"ר דרור רוזנגרטן
גמילה

מחקר עוקבה פרוספקטיבי על יעילות ורניקלין מול טיפול תחליף ניקוטין בתנאי אמת

מחקר עוקבה מצא, כי ורניקלין יעיל יותר מטיפול תחליף ניקוטין בהשגת גמילה מעישון בקרב מעשנים מהאוכלוסיה הכללית

14.12.2014, 19:10
עשן (צילום: אילוסטרציה)
עשן (צילום: אילוסטרציה)

חשוב לדעת על היעילות של ורניקלין בהשוואה לטיפול תחליף ניקוטין (NRT). הערכות קודמות הסתמכו על מידע מחתכי אוכלוסיה. מטרת מחקר זה היא להשתמש במידע אורכי, בכדי להשוות בין שיעורי גמילה במעשנים מהאוכלוסיה הכללית המטופלים בורניקלין לבין NRT במקביל לתמיכה מקצועית מינימלית.

מחקר זה כלל 270 מבוגרים אשר השתתפו בשאלון בפתיחת המחקר, עישנו בכניסה למחקר, מילאו שאלון כעבור 6 חודשים וניסו לפחות נסיון אחד קודם להפסיק בין שני השאלונים, בין אם על ידי ורניקלין או על ידי NRT. התוצאה העיקרית שנמדדה היתה שיעור גמילה כפי שדווח על ידי המשתתפים, בהתאמה לגורמים מסיחים שונים וביניהם תלות בסיגריות בפתיחת המחקר.

המטופלים בוורניקלין היו צעירים יותר, דיווחו על יותר דחף לעשן והיו בסיכוי נמוך יותר להפסקת עישון חדה בנסיון הגמילה האחרון שלהם (לכל ההבדלים P<0.01). יחס הסיכויים המותאם לגמילה במשתמשי ורניקלין היה 3.83 (95% רווח סמך: 1.88-7.77) היה גדול יותר בהשוואה למטופלים ב-NRT.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

החוקרים מצאו, כי טיפול בוורניקלין במקביל לתמיכה מקצועית מינימלית באוכלוסיה הכללית של מעשנים הדגים יעילות גבוהה יותר מאשר NRT בהשגת גמילה מעישון.

מקור:
BMC Public Health. 2014 Nov 12;14:1163. doi: 10.1186/1471-2458-14-1163.
Prospective cohort study of the effectiveness of varenicline versus nicotine replacement therapy for smoking cessation in the "real world". Kotz D1, Brown J, West R.

נושאים קשורים:  גמילה,  עישון,  NRT,  ורניקלין,  תחליף ניקוטין,  מחקר עוקבה,  מחקרים